Kolokvij

Studenti imaju pravo pristupiti kolokviju pod uvjetom da redovito pohađaju nastavu na predavanjima (75%).

Kolokviju ne mogu pristupiti studenti koji su već pristupili ispitu ili kolokviju iz Osnova upravnog prava.

Kolokvij obuhvaća gradivo Zakona o općem upravnom postupku. Oni koji uspješno polože kolokvij oslobađaju se Zakona o općem upravnom postupku na pisanom i usmenom dijelu ispita. Oslobođenje vrijedi na prva tri izlaska na ispit, a vrijedi godinu dana (do roka u studenom, uključujući taj rok).