Predavanja

Predavanja iz Osnova upravnog prava održavaju se prema sljedećem rasporedu:

Grupa A - studenti/ce čija prezimena počinju s A do LJ - četvrtkom od 10.00 - 11.30, Nazorova 51, dvorana IV.

Grupa B - studenti/ce čija prezimena počinju s M do Ž - petkom od 8.00 - 9.30, Gundulićeva 10, dvorana I.

Predavanja počinju u četvrtak 6. listopada 2022. (grupa A) odnosno u petak 7. listopada (grupa B).

 

Plan predavanja u akademskoj godini 2022./2023.

Datum

Gradivo

1

6.10.2022. grupa A

7.10.2022. grupa B

 • Upravno pravo, uprava, upravnopravni odnos

2

13.10.2022. grupa A

14.10.2022. grupa B

 • Pravni izvori upravnog prava, podzakonski općenormativni akti

3

20.10.2022. grupa A

21.10.2022. grupa B

 • Načelo zakonitosti, modificiranje načela zakonitosti, diskrecijska ocjena

4

27.10.2022. grupa A

28.10.2022. grupa B

 • Upravni akt

5

3.11.2022. grupa A

4.11.2022. Dan fakulteta (nema nastave)

 • Upravni akt – nastavak
 • Za grupu B bit će dogovoreno o nadoknadi nastave

6

10.11.2022. grupa A

11.11.2022. grupa B

 • Ustanove, javna služba

7

17.11.2022. grupa A

18.11.2022. Državni blagdan (nema nastave)

 • Kontrola nad upravom, odgovornost države za štetu
 • Za grupu B bit će dogovoreno o nadoknadi nastave

8

1.12.2022. grupa A

2.12.2022. grupa B

 • Zakon o općem upravnom postupku čl. 1. - 39.

9

8.12.2022. grupa A

9.12.2022. grupa B

 • Zakon o općem upravnom postupku čl. 40. - 78.

10

15.12.2022. grupa A

16.12.2022. grupa B

 • Zakon o općem upravnom postupku čl. 79 . - 122.

11

23.12.2022. grupa A + grupa B

 • Zakon o općem upravnom postupku čl. 123. - 163.

12

12.1.2023. grupa A

13.1.2023. grupa B

 • Zakon o upravnim sporovima

13

19.1.2023. grupa A + grupa B

 • Kolokvij putem Merlina i Google Meet-a