NAČELA EUROPSKOG UPRAVNOG PRAVA:
Načela europskog upravnog prava
Načela europskog upravnog prava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 174358
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
Osnovni podaci
Načela europskog upravnog prava Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
5.0 174358
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
Literatura
OBVEZNA: Craig Paul; EU Administrative Law; European University Institute, Oxford University Press (2006), str
OBVEZNA: Hartley, Trevor; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice, prijevod s engleskog Sanja Barić, 2. hrvat. izdanje; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka (2004), str. 333-487
OBVEZNA: Herdegen, Matthias; Europsko pravo, hrvatsko izdanje, Biblioteka Prijevodi, ur. Miomir Matulović; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2002), str. 110-174
OBVEZNA: Josipović, Tatjana; 10. Temeljna načela upravnog postupka vezana uz zahtjeve koji proizlaze iz načela vladavine prava; a) poseban studij obvezujućih pravila pri pisanju obrazloženja upravnih akata.; Pravna biblioteka Europsko pravo, Narodne novine, Zagreb (2005), str
OBVEZNA: Schwarze, Juergen; European Administrative Law; Sweet and Maxwell (1992), str
PREPORUČENA: Aviani, D.; Diskrecijska ocjena u upravnom pravu nekih europskih država i Europskoj uniji; Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 35 (1998), 1-2 (49-50); str.177-196., str
PREPORUČENA: Everling, U.; Elemente eines europaeischen Verwaltungsrechts; DVBl. 1983, . str. 649 ff., str
PREPORUČENA: Nicholas, E.; The Principle of Proportionality in European Law: a comparative study; European Monographs, Kluver Law International, London-The Hague-Boston, cop. 1996., str
PREPORUČENA: Schonberg, S.; Legitimate Expectations in Administrative Law; European Court of Justice, Luxemburg, 2000., str
PREPORUČENA: Šimac, N.; Europski principi javne uprave: od vladanja do služenja građanima; Biblioteka Izazovi vremena; knj. 2, Udruga za demokratsko društvo, Zagreb, 2002., str
Opis predmeta
Temeljni cilj kolegija jest osposobiti polaznike studija za poseban način "razmišljanja" i djelovanja pri obavljanju upravnih poslova, odnosno za primjenu temeljnih načela Europske unije u području općeg upravnog prava, koji ulaze u krug zajedničkog europskog nasljeđa, osobito pri odlučivanju o pravima i obvezama stranaka u upravnim postupcima i donošenju upravnih akata.
Ispitni rokovi
Obavijesti