IZRADA PRAVNIH PROPISA U DRŽAVNOJ UPRAVI:
Izrada pravnih propisa u državnoj upravi
Izrada pravnih propisa u državnoj upravi
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 174357
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Frane Staničić
prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Osnovni podaci
Izrada pravnih propisa u državnoj upravi Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
5.0 174357
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Ponedjeljkom od 17.30  do 19.00h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Borković, I.; Postupak i tehnika izrade pravnih propisa; Informator, Zagreb (1985), str
OBVEZNA: Vuković, Mihajlo/ Vuković, Đuro; Znanost o izradi pravnih propisa: Nomotehnika, 3. dop. i ispr. izd.; Informator, Zagreb (1981), str
OBVEZNA: Miličić, V.; Metodologija prava-nomotehnika; Sveučilišna tiskara, Zagreb (1998), str
PREPORUČENA: Gatarić, Đuro; Stvaranje prava; Pravni fakultet Zagreb - Pravni fakultet Banja Luka, 1991. (dijelovi) (1991), str
PREPORUČENA: Ivančević, V.; Nomotehnika-ogledi; PFZ (1988), str
Opis predmeta
Polaznici se trebaju osposobiti za pravilnu izradu zakona i drugih propisa, koja je u djelokrugu tijela državne (i javne) uprave. Osposobljavanje za pravilnu izradu zakona i drugih propisa pokazuje se nužnim, jer nizak stupanj znanja i vještina vezanih uz pravno-tehnička pravila izrade normativnih akata u državnoj upravi dovodi do izrazito loših i nestručno napisanih prijedloga zakona i drugih propisa, te ozbiljno narušava načelo pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka Republike Hrvatske. Ovaj predmet obuhvatit će temeljna opća nomotehnička pitanja. Izvodit će se kao izborni, a sastojat će se od predavanja i vježbi. Oblici provođenja nastave, način sudjelovanja polaznika u provedbi predmeta i način provjere znanja Nastava će se odvijati u obliku predavanja i vježbi. Predavanja će biti povezana s obradom i analizom konkretnih zakona i drugih propisa. U okviru vježbi polaznici će imati zadaću samostalno izrađivati nacrte zakona i drugih propisa, po dijelovima. Provjera znanja i stečenih vještina za svakog pojedinog polaznika provodit će se tijekom cijelog nastave. Zbog osobitosti sadržaja nastavnog programa, odnosno posebnog načina usvajanja i provjere potrebnih znanja i vještina, nazočnost polaznika studija na svim oblicima nastave bit će obavezna. Od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje i kontinuirani rad, te ispunjavanje zadanih zadaća koje će se naknadno provjeravati.
Ispitni rokovi
Obavijesti