IZRADA PRAVNIH PROPISA U DRŽAVNOJ UPRAVI:
Izrada pravnih propisa u državnoj upravi
Izrada pravnih propisa u državnoj upravi
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 174357
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
Osnovni podaci
Izrada pravnih propisa u državnoj upravi Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
5.0 174357
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
Literatura
OBVEZNA: Borković, I.; Postupak i tehnika izrade pravnih propisa; Informator, Zagreb (1985), str
OBVEZNA: Vuković, Mihajlo/ Vuković, Đuro; Znanost o izradi pravnih propisa: Nomotehnika, 3. dop. i ispr. izd.; Informator, Zagreb (1981), str
OBVEZNA: Miličić, V.; Metodologija prava-nomotehnika; Sveučilišna tiskara, Zagreb (1998), str
PREPORUČENA: Gatarić, Đuro; Stvaranje prava; Pravni fakultet Zagreb - Pravni fakultet Banja Luka, 1991. (dijelovi) (1991), str
PREPORUČENA: Ivančević, V.; Nomotehnika-ogledi; PFZ (1988), str
Opis predmeta
Polaznici se trebaju osposobiti za pravilnu izradu zakona i drugih propisa, koja je u djelokrugu tijela državne (i javne) uprave. Osposobljavanje za pravilnu izradu zakona i drugih propisa pokazuje se nužnim, jer nizak stupanj znanja i vještina vezanih uz pravno-tehnička pravila izrade normativnih akata u državnoj upravi dovodi do izrazito loših i nestručno napisanih prijedloga zakona i drugih propisa, te ozbiljno narušava načelo pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka Republike Hrvatske. Ovaj predmet obuhvatit će temeljna opća nomotehnička pitanja. Izvodit će se kao izborni, a sastojat će se od predavanja i vježbi. Oblici provođenja nastave, način sudjelovanja polaznika u provedbi predmeta i način provjere znanja Nastava će se odvijati u obliku predavanja i vježbi. Predavanja će biti povezana s obradom i analizom konkretnih zakona i drugih propisa. U okviru vježbi polaznici će imati zadaću samostalno izrađivati nacrte zakona i drugih propisa, po dijelovima. Provjera znanja i stečenih vještina za svakog pojedinog polaznika provodit će se tijekom cijelog nastave. Zbog osobitosti sadržaja nastavnog programa, odnosno posebnog načina usvajanja i provjere potrebnih znanja i vještina, nazočnost polaznika studija na svim oblicima nastave bit će obavezna. Od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje i kontinuirani rad, te ispunjavanje zadanih zadaća koje će se naknadno provjeravati.
Ispitni rokovi
Obavijesti