OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europsko upravno pravo
Europsko upravno pravo
Studij: Porezni - 5. semestar
Upravno-pravni - 5. semestar
Šifra: 123670, 123945
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Frane Staničić
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
  • 12. 06. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europsko upravno pravo Porezni - 5. semestar
Upravno-pravni - 5. semestar
5.0 123670, 123945
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 11:15 - 12:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Srijedom od 9.30 do 11h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Omejec, Jasna; Vijeće Europe i Europska unija: institucionalni i pravni okvir; Novi informator (2008), str. (glava I., glava II. (str. 97.-105., 113.-133.), glava III., glava IV. (str. 305.-314.), Prilog III.) (123670, 123945)
OBVEZNA: Hartley, Trevor; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. poglavlje 4. (str. 105.-111.), poglavlje 7. (str. 235.-241.), poglavlja 11.-17 (123670)
OBVEZNA: Ofak, Lana; Prezentacije s predavanja dostupne putem sustava za e-učenje Merlin; , str (123670)
PREPORUČENA: Hartley, Trevor; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. poglavlje 4. (str. 105.-111.), poglavlje 7. (str. 235.-241.), poglavlja 11.-17 (123945)
PREPORUČENA: Ofak, Lana; Skripta s prezentacijama s predavanja (dostupno putem sustava za e-učenje Merlin); , str (123945)
Opis predmeta
Nastanak i razvoj europskog upravnog prava. Europski koncept uprave. Upravna područja stvaranja i primjene prava EU. Pravni izvori upravnog prava EU: Ugovori EU (EU Treaties), uredbe (Regulations), direktive (Directives), odluke (Decisions), preporuke (Recommendations), mišljenja (Opinions). Odnos prava EU i nacionalnog prava, primarno i sekundarno pravo, temeljna načela, međunarodno pravo i međunarodni ugovori. Odnos Vijeća Europe i Europske unije.
Temeljna načela uprave: načelo zakonitosti uprave, pojam, garancije, oblici nezakonitosti. Načela prava EU: jednakosti (Equality) i zabrane diskriminacije (Prohibition of Discrimination, Non-discrimination), razmjernosti (Proportionality), legitimnih očekivanja (Legitimate Expectations), itd.
Prava i dužnosti fizičkih osoba u odnosu na upravu: državljanstvo EU (građanstvo - citizenship of EU), sloboda kretanja i nastanjivanja, pravo na peticije, pritužbe, pristup informacijama, na dobru upravu (Good Administration), pristup javnim službama, jednakost pred upravnim tijelima, ograničenja radi zaštite javnih interesa. Pravni položaj državljana država nečlanica EU.
Pojedinačni akti uprave tijela EU: upravni akti, postupak njihova donošenja, pravna zaštita, dopustivost opoziva.
Odgovornost za štetu počinjenu nezakonitim ili nepravilnim radom službenika ili tijela (službe) u pravu EU: pravno uređenje, pretpostavke, nadležnost, postupak.
Zaštita od nezakonitih akata i rada tijela EU pred sudovima EU - Europski sud (Court of Justice of the EU, General Court). Ombudsman EU.
Ispitni rokovi
12. 06. 2023.
26. 06. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.