:
Europsko upravno pravo
Obavijesti
Studenti koji su položili kolokvij na ispitu odgovaraju sljedeće gradivo: 01 Europsko upravno pravo - uvod u predmet  03 Dioba vlasti između Europske unije i država članica  06 Načela europskog upravnog prava  12 Vijeće Europe  13 Zaštita temeljnih prava u Europskoj uniji  14 Građanstvo EU i prava građana iz Povelje  15 Odgovornost Unije za štetu i odgovornost država članica za štetu 
Kolokviju koji će se održati u siječnju 2020. smiju pristupiti samo oni studenti koji redovito pohađaju predavanja (75%). Izvanredni studenti mogu pristupiti kolokviju ako prisustvuju predavanjima za izvanredne studente (14.10. i 21.10. od 17h do 19:30). Termin kolokvija za redovite i izvanredne studente: 13. siječnja 2020. u 17:00, ĆM4, dvorana IV Pravo na oslobođenje od kolokviranog dijela gradiva ima vremenski rok i to do roka u studenom 2020. (uključujući i taj rok), a može se iskoristiti do tri puta (ne vrijedi na komisijskom ispitu).   Kolokvij obuhvaća sljedeće gradivo:   Izvori europskog upravnog prava Sudska zaštita u EU  Prethodni postupak za tumačenje i ocjenu valjanosti europskog prava ​ Tužbe protiv države članice zbog povrede prava EU Sudski nadzor zakonitosti akata EU – izravne tužbe Sudski nadzor nad nedonošenjem akta Neizravno pobijanje nezakonitih akata Osnove sudskog nadzora i sankcije za nezakonitost Prezentacije koje čine literaturu za kolokvij objavljene su ovdje:  https://www.pravo.unizg.hr/UPRP/predmet/eup_b/dokumenti_za_preuzimanje/2016-2017   Prezentacije su dostupne samo korisnicima koji se ulogiraju sa svojim AAI identitetom.