:
Europsko upravno pravo
Obavijesti
Predavanja iz Europskog upravnog prava održavaju se putem sučelja Google Meet ponedjeljkom od 9:00 do 10:30. Poveznica je za svaki susret: meet.google.com/szb-ogoi-xqp .  Uvodno predavanje održat će se 5. listopada s početkom iznimno u 9:30 . Pristup poveznici moguć je samo prijavljenima na mail adresu @student.pravo.hr.  Prije pristupanja poveznici obavezno se odjavite s privatnih gmail računa jer u protivnom nećete moći pristupiti Google Meet predavanjima.
Kolokviju koji će se održati u siječnju 2021. smiju pristupiti samo oni studenti koji redovito pohađaju predavanja (75%). Izvanredni studenti mogu pristupiti kolokviju ako prisustvuju barem jednom predavanju za izvanredne studente. Izvanredni studenti ako žele mogu prisustvovati predavanjima za redovite studente. Termin kolokvija za redovite i izvanredne studente: 11. siječnja 2020.  Pravo na oslobođenje od kolokviranog dijela gradiva ima vremenski rok i to do roka u studenom 2021. (uključujući i taj rok), a može se iskoristiti do tri puta (ne vrijedi na komisijskom ispitu).   Kolokvij obuhvaća sljedeće gradivo:   • Europsko upravno pravo - uvod u predmet • Izvori europskog upravnog prava • Dioba vlasti između Europske unije i država članica • Sudska zaštita u Europskoj uniji • Prethodni postupak za tumačenje i ocjenu valjanosti europskog prava • Načela europskog upravnog prava • Sudski nadzor zakonitosti akata EU - izravne tužbe  • Osnove sudskog nadzora i sankcije za nezakonitost • Neizravno pobijanje • Sudski nadzor nad nedonošenjem akta Prezentacije koje čine literaturu za kolokvij bit će objavljene na sustavu za e-učenje Merlin.