ADMINISTRATIVE LAW:
Course Menu
Chair of Administrative Law
Administrative Law
Study: Law - 7. semester
Code: 44339
ECTS: 8.0
Course coordinators: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
Exam dates:
  • 14. 02. 2023.
  • 07. 03. 2023.
  • 11. 07. 2023.
  • 29. 08. 2023.
  • 12. 09. 2023.
Exam registration: Studomat
Basic data
Administrative Law Law - 7. semester
8.0 44339
Lecturer in charge Consultations Location
prof. Jasna Omejec

Tuesday from 18:30 to 20:00

Ćirilometodska 4, room 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Wdenesdays from 4PM-5:30PM

Ćirilometodska 4, room 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Mondays from 11:15-12:30PM

Ćirilometodska 4, room 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Tuesdays from 10:30AM-12PM

Ćirilometodska 4, room 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Wednesdays, 9.30 -11AM.

Ćirilometodska 4, room 40A/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Mateja Held Ćirilometodska 4, room 44/potkrovlje
Literature
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. ( osim glava: X., XI., XII. t. I.-IV., XV. i XVI.) Nakon stupanja na snagu novog Zakona o općem upravnom postupku (1. siječnja 2010.) studenti ne trebaju proučavati glavu XVIII. - Upravni postupak, osim str. 399.-402., nego tu materiju obraditi na temelju Zakona o općem upravnom postupku. Nakon stupanja na snagu novog Zakona o upravnim sporovima (1. siječnja 2012.) studenti ne trebaju proučavati cijelu glavu XIX. - Upravni spor, nego samo str. 483.-497., a materiju na str. 497.-526. potrebno je obraditi na temelju Zakona o upravnim sporovima. Zbog velikih promjena studenti ne trebaju proučavati gl. XX. - Prekršaji - nego tu materiju obraditi isključivo na temelju Prekršajnog zakona. Studenti/ce materiju izvlaštenja ne trebaju proučavati po knjizi, već samo na temelju novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. Materiju koncesija studenti trebaju proučiti prema Zakonu o koncesijama)
Ustav Republike Hrvatske;
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske;
Zakon o općem upravnom postupku;
Zakon o upravnim sporovima;
Prekršajni zakon;
Zakon o pučkom pravobranitelju;
Zakon o pravu na pristup informacijama;
Zakon o sustavu državne uprave;
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
Zakon o Vladi Republike Hrvatske;
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave;
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora;
Zakon o ustanovama;
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade;
Zakon o koncesijama;
Zakon o hrvatskom državljanstvu;
Zakon o državnim maticama;
Zakon o osobnom imenu;
Zakon o osobnoj iskaznici;
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana;
Zakon o prebivalištu;
Zakon o osobnom identifikacijskom broju;
Description
Administration and administrative law. Determining the concept of administration. Administration and the principle of separation of powers. The emergence and development of administrative law. Defining administrative law. Subject of administrative law. Administrative law in comparison to other branches of law. Sources of administrative law. Administrative law of the European Union. General institutes of administrative law. The legal norm of administrative law. Administrative-law relation. Acts of administration. Bylaws (general normative acts). Concrete acts of administration. Administrative act. Legality and legitimacy of administrative action. Rule of law. The principle of legality in the actions of the administration. Discretionary assessment. Administration and its activities. Organization and activity (affairs) of the administration. State administration, public administration, institutions, public service, state and public servants. Control over administration.
Citizens and administration. The status and rights of citizens. Liability of the State for damage caused by the actions of the administration. Status administrative law. Citizenship. Personal status of the citizens. Citizenship of the European Union.
Mixed public and private law relations. Administrative contracts, concessions, concessional public service.
Administrative-law arrangements of relations regarding things (goods). Things (goods) in the regime of public law (general goods, public goods, goods in general use, goods of interest to the Republic of Croatia). Public-law restrictions on property rights and other real rights.
Procedures regarding an administrative matter. Administrative procedure. Administrative dispute. Judicial review of general normative acts of administration.
Misdemeanor law (administrative-law aspect).
Exam dates
14. 02. 2023.
07. 03. 2023.
11. 07. 2023.
29. 08. 2023.
12. 09. 2023.