TRGOVAČKI UGOVORI:
Trgovački ugovori
Trgovački ugovori
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Šifra: 166823
ECTS: 5.5
Nositelji: prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Trgovački ugovori Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
5.5 166823
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Zakon o obveznim odnosima (pročišćeni tekst);
Zakon o mjenici (pročišćeni tekst);
Zakon o čeku;
Zakon o tržištu kapitala (pročišćeni tekst);
Martinek, M.,; Moderne Vertragstypen, Bd I, II, III, Munchen; Munchen (1992)
Chitty on Contracts, 27. ili kasnije izd.; London (1994)
Opis predmeta
Predmet trgovački ugovori obuhvaća trgovačku prodaju; ugovor o građenju; ugovor o uskladištenju; komisioni ugovor; ugovor o trgovačkom zastupanju; ugovor o posredovanju; ugovor o špediciji; ugovore u turizmu (ugovor o alotmanu, ugovor o organiziranju turističkog putovanja); ugovore autonomnog trgovačkog prava (engineering, leasing, franchising, factoring, ugovor o managmentu).

Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja trgovačkog prava (Zakon o obveznim odnosima, Zakon o mjenici, Zakon o čeku, Zakon o tržištu vrijednosnih papira, Konvencija UN o međunarodnoj prodaji robe 1980). Uči ih se posebnostima vezanim uz primjenu Zakona o obveznim odnosima na trgovačke odnose te o trendu komercijalizacije građanskog prava. Studenti stječu znanja vezana uz tehniku ugovaranja i rizike kojima se ugovaratelji izlažu te ih se uči kako te rizike otkloniti odnosno umanjiti.
Ispitni rokovi
Obavijesti