PLAĆANJA U TRGOVAČKIM UGOVORIMA:
Plaćanja u trgovačkim ugovorima
Plaćanja u trgovačkim ugovorima
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Šifra: 166826
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Plaćanja u trgovačkim ugovorima Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
5.0 166826
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Vukmir, B.; Pravo međunarodnih plaćanja; Zagreb (2007)
Vukmir, B.; Medunarodni bankarski ugovori o zajmu i kreditu, Pravo i porezi br. 12 iz 2002.; (2002)
Vukmir, B.; Ugovori o leasingu, Pravo i porezi br. 10 iz 1999.; (1999)
Vukmir, B.; Valutne zaštitne klauzule, Pravo i porezi br. 7 iz 1999.; (1999)
Vukmir, B.; Ugovori o franchisingu, Pravo i porezi br. 5 iz 1999.; (1999)
Vukmir, B.; Ugovori o pružanju savjetodavnih usluga, Pravo I porezi br. 9 iz 2001.; (2001)
Vukmir, B.; Ugovori karticnog poslovanja, Pravo i porezi br. 11 iz 2004.; (2004)
Opis predmeta
Plaćanje robe ili izvršene usluge činidba je jedne od ugovornih strana u mnogim trgovačkim ugovorima. Takva novčana činidba nije jednoznačna, već s obzirom na vrst ugovora te posebne okolnosti prilagođava svakom pojedinom slučaju. U tom pogledu, studente se upoznaje i brojnim zaštitnim klauzulama plaćanja, ali i posebnostima koje u tom pogledu postoje kod pojedinih vrsta trgovačkih ugovora. Posebna pažnja pritom se posvećuje zaštiti vrijednosti valute i problemima koji se u tom pogledu javljaju u međunarodnom trgovačkom pravnom prometu. Osim što se upoznaju sa brojnim sustavima plaćanja u trgovačkom pravnom prometu, studenti se i osposobljavaju primijeniti takva znanja u svrhu zaštite interesa ugovorne strane kada se radi o plaćanjima u trgovačkim ugovorima.

Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
kupoprodaja (Bečka konvencija, Načela UNIDROIT 2004, Načela europskog ugovornog prava)
plaćanja kod ugovora o izvođenju građevinskih radova,
plaćanja kod ugovora o isporuci opreme,
plaćanja kod ugovora o izgradnji kompletnih objekata (građevinski radovi, isporuka opreme, montaža opreme, puštanje u pogon, "ključ u ruke" ili "proizvod u ruke"),
plaćanja kod ugovora o podizvođenju,
plaćanja i vrste kapitala kod ugovora B.O.T. (Build, Operate, Transfer) i koncesija,
plaćanja kod ugovora o prijenosu tehnologije,
plaćanja kod ugovora o zajedničkim ulaganjima,
plaćanja kod ugovora o komisionu,
plaćanja kod ugovora o trgovačkom zastupanju,
plaćanja kod dealersko - distributivnih ugovora,
plaćanja kod barter ugovora (Countertrade),
plaćanja kod ugovora o leasingu,
plaćanja kod factoring ugovora,
plaćanja kod ugovora o forfaitingu,
plaćanja kod ugovora just-in-time,
plaćanja kod ugovora o kreditnim karticama.
Ispitni rokovi
Obavijesti