PRAVO DRUŠTAVA - OPĆI DIO:
Pravo društava - opći dio
Pravo društava - opći dio
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 166816
ECTS: 5.5
Nositelji: prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Pravo društava - opći dio Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
5.5 166816
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Barbić, J.; Pravo društava, Knjiga prva, Opći dio, Zagreb, 2003; Zagreb (2003)
Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru (pročišćeni tekstovi);
Schmidt, K.,; Gesellschaftsrecht; Koln, Berlin, Bonn, Munchen (2002)
Gower s Principles of Modern Company Law; London (1992)
Opis predmeta
Pojam i predmet prava društava. Razgraničenje i odnos prava društava prema drugim granama prava, posebice, prema trgovačkom pravu, iz kojega se i razvilo kao posebna grana prava, i obveznom pravu. Nezaobilazna je međutim njegova povezanost i s drugim pravnim područjima. Odnos prava društava prema drugim granama prava izučava se u okviru predmeta pravo društava.
Podjela društava na društva osoba i društva kapitala te druga razgraničenja društava. Europsko pravo društava. Pojam društva i trgovca. Poduzeće.
Tvrtka. Predmet poslovanja. Sjedište. Podružnice. Zastupanje društava. Uloga, ustroj i rad sudskog registra.

Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja prava društava (Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obveznim odnosima - odredbe o ortaštvu, Zakon o udrugama, Zakon o zadrugama,
Zakon o sudskom registru). Studenti stječu znanja vezana uz djelovanje društava kao važnih nositelja poduzetništva.
Područje prava društava jedno je od najdinamičnijih i najsloženijih u Europskoj uniji. Bez svladavanja temelja prava društava hrvatski bi pravnici bili suočeni su s teškoćama prilikom usklađivanja domaćeg prava s pravom Europske unije, jednako kao i prilikom primjene takvih usklađenih propisa.
Ispitni rokovi
Obavijesti