INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA:
Instrumenti osiguranja plaćanja
Instrumenti osiguranja plaćanja
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Socijalna politika - 1. semestar
Šifra: 166820
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Instrumenti osiguranja plaćanja Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Socijalna politika - 1. semestar
5.0 166820
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Vukmir, B.; Pravo međunarodnih plaćanja; Zagreb (2007)
Vukmir, B.; Pravo dokumentarnih akreditiva (1), (2) i (3), Pravo i porezi br. 4, 5 i 6 iz 2001.; (2001)
Vukmir, B.; Pravo dokumentarnih akreditiva i standardna međunarodna bankarska praksa, Pravo i porezi br. 1 iz 2004; (2004)
Vukmir, B.; Elektronski akreditivi, Pravo i porezi br. 5 iz 2005.; (2005)
Vukmir, B.; Pravo bankarskih garancija (1), (2) i (3), Pravo i porezi br. 4, 5 i 6 iz 2002.; (2002)
Opis predmeta
Plaćanje robe ili izvršene usluge redovito tereti jednu od ugovornih strana u trgovačkom pravnom prometu. Vjerovnik takve novčane činidbe izlaže se riziku dužnikova neispunjenja obveze. Kako bi se vjerovniku pružila dodatna sigurnost kako će mu po dospijeću biti isplaćeno potraživanje, redovito se u pravnom prometu poseže za instrumentima osiguranja plaćanja. Kako na dužnikovo neispunjenje mogu utjecati brojni razlozi, sudionici u pravnom prometu moraju znati, ponajprije, koja su im sredstva osiguranja plaćanja dostupna, a potom i koja bi sredstva bila prikladna u svakoj pojedinoj situaciji. Takva sredstva osiguranja pružaju potrebnu sigurnost i pospješuju gospodarsku aktivnost. Shodno tome, studenti se upoznaju s brojnih sredstvima osiguranja plaćanja, a potom i osposobljavaju za njihovo samostalno korištenje, a s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja. Osim što stječu znanja o pojedinim sredstvima osiguranja, upoznaju se i s posebnom ulogom kreditnih institucija u takvom pravnom prometu te učinkom poslovne prakse na razvoj sredstava osiguranja plaćanja.

Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
nacionalna zakonodavstva i trgovački običaji u području plaćanja (Jednoobrazna pravila MTK),
trasirana i vlastita mjenica (Međunarodne konvencije i model zakoni u području plaćanja),
čekovi i kreditne kartice,
akreditivi i standby akreditivi,
bankarske garancije, bankarska jamstva i bondovi,
vrste garancija i bondova,
escrow Accounts,
krediti i ugovorna osiguranja kredita,
klauzule očuvanja vrijednosti valuta,
inkaso trgovačkih papira,
promjene na strani dužnika ili vjerovnika,
cesija (ustupanje potraživanja),
preuzimanje ispunjenja druga,
asignacija (upućivanje),
pristupanje dugu,
prijenos ugovora.
Ispitni rokovi
Obavijesti