DRUŠTVA OSOBA:
Društva osoba
Društva osoba
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Šifra: 180480
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
prof. dr. sc. Petar Miladin - Predavanja
prof. dr. sc. Siniša Petrović - Predavanja
prof. dr. sc. Nina Tepeš - Predavanja
Osnovni podaci
Društva osoba Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
6.0 180480
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati uz prethodnu najavu e-poštom 48 sati prije konzultacija. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom, u 9 sati, u Gundulićevoj 10, soba 21/2. Studenti se, po potrebi, mogu javiti i e-mailom na adresu: antun.bilic@pravo.hr te dogovoriti i online konzultacije ili neki drugi termin.

Gundulićeva 10, soba 21/2
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Konzultacije će se održavati on-line ili uživo u prostorijama fakulteta, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: tomislav.jaksic@pravo.hr.

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se također online ili uživo prema prethodnom dogovoru.

Gundulićeva 10, soba 21/II
prof. dr. sc. Petar Miladin (Predavanja)

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Siniša Petrović (Predavanja)

Ponedjeljkom u 11,30, počevši od 11. 10. 2021.; studenti se mogu javiti i na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o drugom terminu

Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
prof. dr. sc. Nina Tepeš (Predavanja)

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: ntepes@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Literatura
Barbić, J.; Pravo društava, Knjiga treća, Društva osoba; Organizator (2019), str
Zakon o obveznim odnosima, čl. 637. do 660. (pročišćeni tekst); , str
Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst); , str
Zakon o udrugama (pročišćeni tekst); , str
Uredba Vijeća Europskih zajednica br. 2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskome gospodarskome interesnom udruženju (EEIG) (Službeni list Europske unije L 199, 31.7.1985.); , str
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti