BANKARSKO PRAVO:
Bankarsko pravo
Bankarsko pravo
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Šifra: 180483
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Miladin
Osnovni podaci
Bankarsko pravo Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
6.0 180483
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
Literatura
Miladin, P.; Bankarski računi pravnih i fizičkih osoba; Pravo u gospodarstvu: časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu, 44 (2005), 4 (2005), str. 142-173
Miladin, P.; Odgovornost za zaštitu osobnih podataka u bankarstvu; Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti (2006), str. 315-338
Miladin, P.; Odnosi ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima i depozitne banke; Susret 47 (2009); Zbornik 47. susreta pravnika (2009), str. 355-395
Miladin, P.; Bankarsko jamstvo na prvi poziv; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56, Posebni broj (2006), str. 335-381
Miladin, P.; Poslovna, profesionalna i službena tajna; Godišnjak tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba 2006 (2006), str. 97-124
Miladin, P.; Privatnopravno uređenje platnog prometa od 1. siječnja 2011.; Susret 48 (2010); Zbornik 48. susreta pravnika, Dodatak (2010), str. 1-46
Miladin, P.; Zalaganje svakodobne saldo tražbine po žiro računu; Liber amicorum Nikola Gavella: građansko pravo u razvoju (2007), str. 317-367
Miladin, P.; Temeljni pravni i ekonomski okvir privatnog upravljanja imovinom; Zbornik radova / Drugi skopsko-zagrebački pravni kolokvij (2009), str. 121-142
Miladin, P.; Bankarsko obavještavanje i društva za zaštitu kreditne sigurnosti; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001) 2 (2001), str. 331-370
Miladin, P.; Zalaganje svakodobne saldo tražbine po žiro računu; Liber amicorum Nikola Gavella: građansko pravo u razvoju (2007), str. 317-367
Miladin, P.; Bankarska i poslovna tajna; Bankarski sustav i financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj: novosti i otvorena pitanja u praksi (1999), str
Miladin, P., Markovinović, H.; Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika po računu kod banke; Hrvatska pravna revija, 7 (2007) 1 (2007), str. 95-112
Miladin, P., Markovinović, H.; Založno pravo na pravu; Pravo u gospodarstvu: časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu, 46 (2007) 4 (2007), str. 95-146
Miladin, P., Markovinović, H.; Pljenidba kreditnih zahtjeva po bankarskim računima; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56 (2006) 5 (2006), str. 1567-1606
Miladin, P.; Pravni odnosi između društva izdavatelja, emisijskog konzorcija i ulagatelja (emisijski posao); Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala, Zbornik radova (2013), str. 133-178
Miladin, P.; Trgovina financijskim instrumentima (vrijednosnim papirima, efektima), Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržitšu kapitala; Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala, Zbornik radova (2013), str. 469-561
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti