polaganje razlike
U prilogu se nalaze pravila priznanja položenog ispita iz predmeta Sociologija na nekom drugom studiju ili fakultetu.