Djelatnici na Katedri za sociologiju

Djelatnici

redoviti profesor u trajnom zvanju
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak 4597 536 Trg Republike Hrvatske 3, soba 16

Utorkom od 11,00 - 12,00

izvanredni profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
izv. prof. dr. sc. Dario Čepo 4597 545 Trg Republike Hrvatske 3, soba 25/II.

Utorkom od 11 do 12

izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić nema Trg Republike Hrvatske 3, soba 18

Utorkom u 10,30 sati

izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić 4597 547 Trg Republike Hrvatske 3, soba 17

Konzultacije se odvijaju preko Google Meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom/icom.

docent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Stjepka Popović 4597-503 Trg Republike Hrvatske 3, soba 305/III

utorkom od 11 h - 12 h

poslijedoktorand - predavač
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
dr. sc. Mateja Čehulić 4597 509 Trg Republike Hrvatske 3, soba 305/III

Utorkom od 11 do 12