OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Njemački jezik za poreznu struku II.