Raspored predavanja za akademsku godinu 2022./23.

 

NJE III Dvorana VIII, Gundulićeva 10, četvrtkom 12:30 – 14:00 – Dr. sc. Snježana Husinec