OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Njemački jezik pravne struke III
Studij: Pravo - 3. semestar
Šifra: 31570
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić
doc. dr. sc. Snježana Husinec
Ispitni rokovi:
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Njemački jezik pravne struke III Pravo - 3. semestar
2.0 31570
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić

prema individualnom dogovoru

Gundulićeva 10, soba 2A
doc. dr. sc. Snježana Husinec

utorkom 13.30 - 14.30 sati 

 

Gundulićeva 10, soba soba 2A
Literatura
OBVEZNA: Susan Šarčević, Nina Sokol; Njemački u pravnoj struci; Školska knjiga (2005), str. [object Object]
PREPORUČENA: Dreyer-Schmitt; Lehr- und Uebungsbuch der deutschen Grammatik; Verlag fuer deutsch, Ismaning (1996), str
PREPORUČENA: Weber (vormals Creifelds); Rechtswoerterbuch, 24., neu bearbeitete Auflage. 2022; C.H.BECK. (2022), str
Opis predmeta
Fokus kolegija u trećem semestru je upoznavanje s građanskopravnom regulativom u Saveznoj Republici Njemačkoj i to na osnovi Njemačkog građanskog zakonika (Buergerliches Gesetzbuch - BGB). Tijekom trećeg semestra studenti s bave pitanjima osnove za zastupanje u pravnom poslu, preduvjetima stjecanja poslovne sposobnosti, ugovornim odnosima, zabludom kao osnovom za pobijanje ugovora, izvanugovornom odgovornošću i brakorazvodnim postupkom u Švicarskoj. Šest cjelina u ovom semestru obuhvaća: Uvod u građansko pravo, Pravne poslove utemeljene na poslovnoj sposobnosti, Ugovorne obvezne odnose i primjer ugovora o najmu, Zakonske obvezne odnose prema švicarskoj regulativi te Obiteljsko pravo s naglaskom na institutu razvoda braka.

Studenti se potiče na uspoređivanje regulative vezane za navedene teme u Hrvatskoj i zemljama njemačkoga govornog područja. Osim rada na pojedinačni pravnim terminima, kolokacijama i višečlanim izrazima, studenti uvježbavaju i određene sintaktičke strukture koje su učestale u njemačkom jeziku pravne struke (primjerice, pogodbene rečenice, citiranje tuđih iskaza u obliku neupravnog govora, itd.). Studenti radeći u paru ili manjoj grupi imaju prigodu analizirati konkretne slučajeve i situacije te objasniti relevantnu zakonsku regulativu.
Ispitni rokovi
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.