NJEMAČKI ZA PRAVNIKE V:
Izbornik predmeta
German for Lawyers V
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 94370
ECTS: 4.0
Nositelji: dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
Ispitni rokovi:
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
German for Lawyers V Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 94370
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

utorkom 09.15-10:00 i 14.00 - 15.00 sati

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

utorkom 11 - 12 sati 

Konzultacije se održavaju online uz prethodnu najavu mailom.

Stalna poveznica studentima je dostupna na Merlinu.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
Literatura
OBVEZNA: Irena Horvatić Bilić; German for Lawyers - Collection of materials;
PREPORUČENA: Weber (vormals Creifelds); Rechtswoerterbuch; C.H.BECK. (2022)
Opis predmeta
Ovaj je izborni kolegij zamišljen kao nastavak, tj. peti kolegij nakon četiri obvezna kolegija njemačkog jezika pravne struke na prvoj i drugoj godini studija. No, kolegij je otvoren i za sve druge zainteresirane studente čije opće znanje njemačkog jezika je minimalno na razini B2. Polazeći od temeljnih znanja o pravnim sustavima zemalja njemačkoga govornog područja i osnovnih terminoloških znanja s područja prava, cilj je ovog kolegija studentima ponuditi mogućnost analize izvornih pravnih dokumenta na njemačkom jeziku kao što su ugovori i zakonski tekstovi. Analizom autentičnih pravnih tekstova studenti dobivaju uvid u njihovu strukturu, stil i namjenu u kontekstu različitih pravnih poslova.

Radeći na tim autentičnim izvorima, studenti utvrđuju i proširuju znanja različitih pravnih područja, primjerice: obveznog prava, autorskog prava, prava trgovačkih društava i Europskog prava. Raspravlja se o temama kao što je osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u njemačkom i hrvatskom pravnom sustavu te se radi na primjeru društvenog ugovora za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću. U sklopu teme autorskog prava analizira se ugovor o pravima prijevoda, te primjeri moguće povrede autorskih prava u području glazbe i fotografije. U sklopu rada na autentičnom tekstu zakona, analiziraju se odabrani dijelovi iz Njemačkog građanskog zakonika (Buergerliches Gesetzbuch - BGB) uz probne prijevode i tumačenje pojedinih odredaba. Rad na presudama Suda pravde Europske unije omogućuje usporedbu više inačica jednog autentičnog dokumenta na njemačkom, hrvatskom i engleskom jeziku. U situacijama kad na kolegiju sudjeluju Erasmus studenti iz zemalja njemačkoga govornog područja, otvara se izuzetna mogućnost izravne razmjene iskustava i usporedbe cijelih pravnih sustava kao i pojedinačnih pravnih instituta. Obveza je studenta na ovom kolegiju redovito sudjelovati na nastavi i pripremati se temeljem dobivenog materijala i naputaka za obradu pojedinih tema. Završni zadatak je održati izlaganje na odabranu pravnu temu, uz izradu prezentacije i uručka s glavnim točkama izlaganja za ostale sudionike kolegija.
Ispitni rokovi
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.
Obavijesti