Raspored predavanja

Predavanja se u akademskoj godini 2022./23. održavaju prema sljedećem rasporedu:

 

 

ENG  I - A-GR-1   ponedjeljak, 13,30-15,30 TRH3, dv. 3  IRENA HORVATIĆ BILIĆ

ENG I – A-GR-2   petak, 14-15,30, GUND., dv. 9   MILJEN MATIJAŠEVIĆ

ENG I – A-GR-3   četvrtak, 13,30-15,30 TRH3, dv. 3  IRENA HORVATIĆ BILIĆ

ENG I – A-GR-4   utorak,  13,30-15,30 TRH3, dv. 3  MILJEN MATIJAŠEVIĆ

ENG I – A-GR-5  srijeda,  13,30-15,30 TRH3, dv. 3  IRENA HORVATIĆ BILIĆ

ENG I – A-GR-6   utorak, 14-15,30, GUND., dv. 9  SNJEŽANA HUSINEC

ENG I – B-GR-1   četvrtak, 10-12, GUND., dv. 4  IRENA HORVATIĆ BILIĆ