Njemački jezik pravne struke, 5. godina studija, izborni predmet


 Nastava iz izbornog predmeta se održava srijedom od 16 do 17.30 sati u DVORANI VIII. Početak nastave 15. listopada 2014.

Pozivaju se zainteresirani studenti da se prethodno jave mailom na icajko@pravo.hr