NJEMAČKI JEZIK PRAVNE STRUKE IV
Literatura:
Slučajevi iz njemačke sudske prakse.
 
Dopunska litertura:

Dodatni materijali s pravnom tematikom.