Studenti mentori

Anella Buković

091 892 6492

anella.bukovic@gmail.com

 

Andrea Gorički

0989897820

andreagoricki@gmail.com

 

Jakov Hadžija
0915447271

hadzija.jakov@gmail.com

 

Ivana Herak

0915650472

ivana.herak1@gmail.com

 

Tena Knežević

tenaknezevic@yahoo.com

 

Milena Matijević

098 973 36 35

milena.matijevic@gmail.com

 

Martina Osmak

098 461 287

martina.osmak@gmail.com

 

Ana Plevko

099 825 94 12

plevkica@net.hr

 

Smlatić, Vedrana

098 18 73 171

vedrana.smlatic@zg.t-com.hr

 

Luka Šatrak

099 756 27 27

luka.satrak@gmail.com

 

Dorotea Vasiljević,

091 790 4725

dorotea.vasiljevic1@zg.t-com.hr