ENGLESKI JEZIK PRAVNE STRUKE III
Literatura:

A. Riley, English for Law, 05th impression, London, 2004. Poglavlja 1-6

 
Dopunska litertura:

Black's Law Dictionary, 08th edition, West Publishing Co., 2004

  1. Riley, Test Your Vocabulary for Law,02nd edition, London, 1998

Četverojezični rječnik prava Europske, Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, Zagreb, 2003.