Djelatnici na katedri za strane jezike

Djelatnici

docent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić 4890 235 Gundulićeva 10, soba 2A

prema individualnom dogovoru

doc. dr. sc. Snježana Husinec 4890 234 Gundulićeva 10, soba soba 2A

utorkom 13.30 - 14.30 sati 

 

viši predavač
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred. 4890-203 Gundulićeva 10, soba 6

srijedom 11:00-12:00

Miljen Matijašević , v. pred. 4890 203 Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6

za vrijeme ispitnih rokova online po dogovoru

predavač
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
Agnes Milovan-Solter , pred. Gundulićeva 10, soba br. 6

Srijedom od 14 do 15 sati

Vanjski suradnici

naslovni predavač
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
Sonja Stević , nasl. pred.