Službeničko pravo - seminar (specijalistički diplomski stručni studij javne uprave)

Plan izvođenja seminara za redovite studente - ak g. 2022/2023

Vrijeme i mjesto:

 • srijedom od 14:30 do 16:00, Gundulićeva 10, dvorana IX. 
 • u izvođenju seminara sudjeluju i vanjske suradnice Sanda Pipunić i Sanja Pintar Gotal

 

Datum 

Teme nastavnih jedinica
22.2.2023.
 • Izvori službeničkog prava
1.3.2023.
 • Plan prijma
8.3.2023.
 • Načini popunjavanja radnih mjesta (primjeri rješenja)
15.3.2023.
 • Pravilnik o unutarnjem redu (priprema za vježbu izrade)
22.3.2023.
 • Pravilnik o unutarnjem redu (vježba izrade)
29.3.2023.
 • Povrede službene dužnosti (primjeri rješenja)
12.4.2023.
 • Obrada Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta
19.4.2023.
 • Ocjenjivanje i napredovanje službenika (primjeri rješenja)
26.4.2023.
 • Odgovornost za povrede službene dužnosti (rješenja)
4.5.2023.
 • Premještaj, udaljenje, prestanak službe (primjeri rješenja)
10.5.2023.
 • Specijalističko službeničko pravo
17.5.2023.
   Kolokvij (polaganje putem e-kolegija)