Službeničko pravo - seminar (specijalistički diplomski stručni studij javne uprave)

Plan izvođenja seminara za izvanredne studente - ak g. 2022./2023.

 

Vrijeme i mjesto:
  • ne izvodi se u ak.god. 2022./2023.

Datum 

i vrijeme

Teme nastavnih jedinica

 

 

  • Izvori službeničkog prava
  • Načini popunjavanja radnih mjesta
  • Ocjenjivanje službenika 
  • Napredovanje

 

  • Temeljne dužnosti  (obrada kroz rješenja donesena povodom povrede službene dužnost)
  • Disciplinska odgovornost
  • Udaljenje iz službe i prestanak