Službeničko pravo - seminar (specijalistički diplomski stručni studij javne uprave)

STATUS PREDMETA: OBVEZNI

 

BROJ ECTS: 4 boda

 

Nastavu izvode:

 • prof. dr. sc. Željko Potočnjak;
 • Iva Bjelinski Radić, mag.iur.
 • Sanda Pipunić (kao vanjski suradnik);
 • Sanja Pintar Gotal (kao vanjski suradnik);

 

Broj nastavnih sati:

 • za redovite studente: 30 sati seminara
 • za izvanredne: 10 sati seminara

 

Oblici, vrijeme i mjesto izvođenja nastave (ljetni semestar):

Za redovite studente seminar srijedom (14:00 - 16:00) Gundulićeva 10, dvorana III

Za izvanredne studente

seminar za točne datume vidi niže (17:00 - 21:00) Gundulićeva 10, dvorana IV

 

Obveze seminarista:

 • Svi seminarsti su dužni redovito dolaziti na seminar i predavanja.
 • Radi izvršavanja seminarskih obveza seminaristi mogu polagati seminarski kolokvij ili pisati seminarski rad. Odabir kolokvija odnosno seminarske teme potrebno je izvršiti najkasnije na 3. seminarskom susretu u odgovarajućoj ak.g. 
 • Seminarski radovi trebaju imati cca. 10 -15 stranica i prilikom pisanja rada trebate koristiti "Upute za pisanje rada". Seminarske radove treba predati do 2. seminarskog susreta u svibnju odgovarajuće ak.g. Seminarski radovi predaju se putem e-kolegija (detaljnije upute dostupne seminaristima na e-kolegiju).
 • Seminarski kolokvij se održava krajem svibnja mjeseca prema naknadnoj obavijesti putem studomata (molimo obavezno prijavite seminarski kolokvij)

 

Teme za seminarske radove:

 

1.

Pojam i pravna narav službeničkog prava

2.  

Pojam službenika, sličnosti i razlike između javnih i državnih službenika

3.  

Zasnivanje službeničkog odnosa i načini popunjavanja radnih mjesta

4.  

 Temeljna prava i dužnosti službenika

5.  

Klasifikacija radnih mjesta službenika

6.  

Pravilnik o unutarnjem redu i plan prijma u državnu službu

7.  

 Ocjenjivanje i stručno osposobljavanje službenika

8.  

Načini napredovanja u službi

9.  

Načini prestanka državne službe

10.

Upućivanje i udaljenje iz službe

11.

Odgovornost službenika za povrede službene dužnosti

12.

Tijela za vođenje postupka i postupak zbog povrede službene dužnosti

13.

Odgovornost službenika za štetu učinjenu u službi

14.

 Specijalističko službeničko pravo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarski kolokvij:

 • Seminarski kolokvij se polaže u zadnjem terminu seminara u svibnju mjesecu (i za redovite i za izvanredne studente), u pisanom obliku, putem e-kolegija. Sastoji se od rješavanja praktičnog zadatka temeljenog na znanjima i vještinama koje ćete steći na seminaru. O detaljima ćete biti pravovremeno obavješteni.