:
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Socijalno pravo
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111491
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: dr. sc. Iva Bjelinski Radić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 23. 01. 2023.
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 12. 06. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalno pravo Javna uprava - 2. semestar
3.0 111491
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati (u uvjetima pandemije COVID-19 bolesti konzultacije će se održavati uz prethodnu najavu na e-mail: viktor.gotovac@pravo.hr online putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/dhq-coam-yrf )

 

Gundulićeva 10, soba 11
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati.

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Bjelinski Radić (Predavanja)

Ponedjeljkom u 9.30 sati - online putem Google Meet poveznice: http://meet.google.com/jmi-sgiw-aeb

(uz prethodnu najavu na e-mail iva.bjelinski@pravo.hr) 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
Potočnjak, Željko; Trgovac, Sanja; Prava iz socijalnog osiguranja i socijalne skrbi u postupcima apstraktne kontrole ustavnosti zakona, u: Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (ur.Kačer, Momčinović, Žuvela); Novi informator (2009), str. 165-227
Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (ur. Potočnjak, Grgurev, Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48
Ivana Vukorepa; Mirovinski sustavi; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012), str. 165-227
Bejaković, Predrag; Gotovac, Viktor; Aktivnosti na gospodarskom oporavku u Republici Hrvatskoj s naglaskom na tržište rada; Revija za socijalnu politiku, 18(2011), 3, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011), str. 331-355
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.; Narodne novine br. 116/2012
Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana; Drugi mirovinski stup: prijepori i moguća poboljšanja, u: Zbornik 56. susreta pravnika / Miladin, Petar; Giunio, Miljenko (ur.),; Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (2018), str. 231-272
Opis predmeta
Uvod u socijalno pravo (pojmovi, filozofija i politika o socijalnom pravu). Povijesni razvoj socijalnog prava te društveni, gospodarski i tehnološki kontekst razvoja. Sistematizacija javnih socijalnih sustava. Međunarodni i domaći izvori socijalnog prava. Razvoj i oblici privatnih i javnih mirovinskih sustava u svijetu. Organizacija i reforma sustava mirovinskog osiguranja u RH. Mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti naspram mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Osigurane osobe, prava i uvjeti za stjecanje prava iz sustava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (I. mirovinskog stupa) i obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. i III. mirovinskog stupa). Osnovni modeli upravljanja rizicima u mirovinskim sustavima individualne kapitalizirane štednje. Organizacija zdravstvenog osiguranja u svijetu i u RH. Osigurane osobe, prava i uvjeti za stjecanje prava iz obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Organizacija sustava i prava za vrijeme nezaposlenosti. Sustav socijalne skrbi, prava i korisnici. Različite vrste obiteljskih davanja. EU uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - općenito, osobni i materijalni djelokrug, teritorijalno važenje, opća i posebna načela. EU uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - posebna pravila o koordinaciji za pojedina davanja.
Ispitni rokovi
23. 01. 2023.
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
12. 06. 2023.
26. 06. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.
Obavijesti