:
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Socijalno pravo
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111491
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Grgurev
prof. dr. sc. Viktor Gotovac
prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Bjelinski Radić - Predavanja
prof. dr. sc. Željko Potočnjak - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalno pravo Javna uprava - 2. semestar
3.0 111491
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati

Gundulićeva 10, soba 11
prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati.

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Iva Bjelinski Radić (Predavanja)

U ak. god. 2023./2024. konzultacije se neće održavati zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
prof. dr. sc. Željko Potočnjak (Predavanja)

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Tkalčićeva 48-50, soba Tkalčićeva 48-50
Literatura
Potočnjak, Željko; Trgovac, Sanja; Prava iz socijalnog osiguranja i socijalne skrbi u postupcima apstraktne kontrole ustavnosti zakona, u: Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (ur.Kačer, Momčinović, Žuvela); Novi informator (2009), str. 165-227
Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (ur. Potočnjak, Grgurev, Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48
Ivana Vukorepa; Mirovinski sustavi; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012), str. 165-227
Bejaković, Predrag; Gotovac, Viktor; Aktivnosti na gospodarskom oporavku u Republici Hrvatskoj s naglaskom na tržište rada; Revija za socijalnu politiku, 18(2011), 3, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011), str. 331-355
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.; Narodne novine br. 116/2012, str
Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana; Drugi mirovinski stup: prijepori i moguća poboljšanja, u: Zbornik 56. susreta pravnika / Miladin, Petar; Giunio, Miljenko (ur.),; Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (2018), str. 231-272
Opis predmeta
Uvod u socijalno pravo (pojmovi, filozofija i politika o socijalnom pravu). Povijesni razvoj socijalnog prava te društveni, gospodarski i tehnološki kontekst razvoja. Sistematizacija javnih socijalnih sustava. Međunarodni i domaći izvori socijalnog prava. Razvoj i oblici privatnih i javnih mirovinskih sustava u svijetu. Organizacija i reforma sustava mirovinskog osiguranja u RH. Mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti naspram mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Osigurane osobe, prava i uvjeti za stjecanje prava iz sustava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (I. mirovinskog stupa) i obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. i III. mirovinskog stupa). Osnovni modeli upravljanja rizicima u mirovinskim sustavima individualne kapitalizirane štednje. Organizacija zdravstvenog osiguranja u svijetu i u RH. Osigurane osobe, prava i uvjeti za stjecanje prava iz obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Organizacija sustava i prava za vrijeme nezaposlenosti. Sustav socijalne skrbi, prava i korisnici. Različite vrste obiteljskih davanja. EU uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - općenito, osobni i materijalni djelokrug, teritorijalno važenje, opća i posebna načela. EU uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - posebna pravila o koordinaciji za pojedina davanja.
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Obavijesti