Službeničko pravo (specijalistički diplomski stručni studij javne uprave)

Plan izvođenja nastave za izvanredne studente - ak g. 2022./2023

 

Vrijeme i mjesto izvođenja nastave:

 

Datum 

i vrijeme

Teme nastavnih jedinica
24.2.2023.
 • Društvena važnost i pravne posebnosti državne službe
 • Službenički sustavi i njihove posebnosti
3.3.2023.
 • Vrste službenika i načini zasnivanja službeničkog odnosa
 • Prijam u državnu službu

10.3.2023.

 • Klasifikacija radnih mjesta i temeljna prava službenika
 • Načela obavljanja državne službe i temeljne dužnosti službenika
17.3.2023.
 • Temeljne dužnosti službenika i sukob interesa
 • Ocjenjivanje i izobrazba državnih službenika
14.4.2023.
 •  Odgovornost državnih službenika
 • Prestanak državne službe
 • Međunarodni pravni standardi i pravna stečevina EU važna za službeničke odnose
31.3.2023.
 • Službenički odnosi u lokalnoj i područnoj samoupravi
 • Posebnosti službeničkih odnosa policijskih službenika