Službeničko pravo
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111467
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Izvođači: dr. sc. Iva Bjelinski Radić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 07. 02. 2023.
  • 04. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 13. 06. 2023.
  • 27. 06. 2023.
  • 29. 08. 2023.
  • 12. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Službeničko pravo Javna uprava - 2. semestar
5.0 111467
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Bjelinski Radić (Predavanja)

Ponedjeljkom u 9.30 sati - online putem Google Meet poveznice: http://meet.google.com/jmi-sgiw-aeb

(uz prethodnu najavu na e-mail iva.bjelinski@pravo.hr) 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
OBVEZNA: Željko Potočnjak; Radni odnosi državnih službenika; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013)
OBVEZNA: Pičuljan, Zoran; Pipunić, Sanda; Službeničko zakonodavstvo - zbirka propisa s uvodnim obrazloženjem; Novi informator (2008), str. 13-25
OBVEZNA: Pičuljan, Zoran; Oblikovanje modernog službeničkog zakonodavstva, zbornik Hrvatska država i uprava: stanje i perspektive; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2008), str. 325-335
OBVEZNA: Zakon o državnim službenicima;
OBVEZNA: Zakon o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine br. 27/01), za plaće državnih službenika i namještenika važne i nadalje odredbe članaka 108.-112.; ;
OBVEZNA: Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi;
OBVEZNA: Odluka o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike;
OBVEZNA: Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi;
OBVEZNA: Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi;
OBVEZNA: Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi;
OBVEZNA: Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika;
OBVEZNA: Etički kodeks državnih službenika;
OBVEZNA: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike;
OBVEZNA: Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 104/13);
OBVEZNA: Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 150/13) i Ispravak Dodatka II Kolektivnog ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 153/13);
OBVEZNA: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
OBVEZNA: Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
OBVEZNA: Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
OBVEZNA: Zakon o plaćama u javnim službama;
OBVEZNA: Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama;
OBVEZNA: Pipunić, Sanda.; Instituti službeničkog prava - prijam u službu, raspored na radno mjesto, stavljanje službenika na raspolaganje, prestanak službe, u: Kasabašić et al. Službenički odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj upravi.; Novi informator (2016), str. 43-93
OBVEZNA: Pipunić, Sanda; Zakon o službenicima i namještenicima u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Institut za javnu upravu (2008), str. 949-947
OBVEZNA: Rajko, Alan; Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - kritički osvrt; Institut za javnu upravu (2008), str. 969-986
PREPORUČENA: Ivo Borković; Službeničko pravo; Informator (1999), str. 5-8; 18-21; 21-32
Opis predmeta
Uvod u službeničko pravo. Pojam službeničkog prava. Pravni izvori službeničkog prava. Pojam službenika. Javni/državni službenici. Pojam službenika u zakonodavstvu. Vrste službenika. Zasnivanje službeničkog odnosa. Ustavno načelo dostupnosti javnih službi. Zakonski uvjeti za zasnivanje službeničkog odnosa. Načini popunjavanja radnih mjesta. Odlučivanje o prijmu u službu. Probni rad službenika. Služba na određeno vrijeme. Temeljna prava službenika. Temeljne dužnosti službenika. Sprječavanje sukoba interesa. Službenički status. Klasifikacija radnih mjesta službenika. Premještaji službenika. Upućivanje na rad izvan državne službe. Ocjenjivanje rada i učinkovitosti službenika. Stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika. Udaljenje iz službe. Stavljanje službenika na raspolaganje. Prestanak službe. Odgovornost službenika. Lake i teške povrede službene dužnosti. Tijela za vođenje postupka i postupak zbog povrede službene dužnosti. Kazne za povrede službene dužnosti. Odgovornost službenika za štetu učinjenu u službi. Posebnosti pravnog položaja lokalnih službenika. Specijalističko službeničko pravo. Odnos posebnih i općih rješenja službeničkog prava. Specijalističko službeničko pravo u području vanjskih poslova, policije i obrane. Međunarodno službeničko pravo. Pravni položaj službenika u međunarodnim organizacijama. Službenici Europske unije.
Ispitni rokovi
07. 02. 2023.
04. 04. 2023.
29. 05. 2023.
13. 06. 2023.
27. 06. 2023.
29. 08. 2023.
12. 09. 2023.
Obavijesti