Radno i socijalno pravo (stručni preddiplomski studij - SCJUJF)

Popis preporučene dopunske ispitne literature

 
Knjige i članci:
 
 • Ravnić, Anton. Osnove radnog prava - domaćeg, usporednog i međunarodnog. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu, 2004.;

 • Crnić, Ivica et al. Radni odnosi u Republici Hrvatskoj (ur. Potočnjak, Željko). Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu; Organizator, 2007.;

 • Potočnjak, Željko. Glavne značajke novog Zakona o mirovinskom osiguranju. Pravo u gospodarstvu, 38, 1999., 4, stranice: 461-743.;

 • Potočnjak, Željko. Nova koncepcija i struktura hrvatskog mirovinskog sustava. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 50, 2000., 5, stranice: 699-721.;

 • Potočnjak, Željko. Nove mirovinske formule mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti. Revija za socijalnu politiku, 7, 2000., 1, stranice: 1-18.;

 • Potočnjak, Željko. Najniža mirovina. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51, 2001., 3-4, stranice: 557-586.; i

 • Potočnjak, Željko. Glavne značajke kapitalno financiranog obveznog dijela hrvatskog mirovinskog sustava. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 53, 2003., 1, stranice: 5-35.

 
Zakonski tekstovi:
 
Radno pravo:
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine 85/08, 112/12);

 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014);

 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14);

 • Zakon o strancima (Narodne novine 130/11, 74/13);

 • Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Narodne novine 86/08, 80/13, 82/15);

 • Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 33/96, 96/01, 13/02, 136/02 - pročišćeni tekst, 112/05, 59/06 i 55/08, 74/11, 130/11);

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11).

 
Socijalno pravo:
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14);

 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH (Narodne novine 80/13);

 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 85/06, 150/08, 71/10);

 • Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15); i

 • Zakon o doplatku za djecu (Narodne novine 94/01, 138/06, 107/07 i 37/08 - Odluka USRH broj U-I-3851/2004 od 12. ožujka 2008. godine, 61/11, 112/12).

Pročišćene zakonske tekstove svih relevantnih propisa možete naći pod rubrikom "Zakoni i neslužbeni pročišćeni tekstovi" ili putem direktnog linka na Internet strancu: http://www.pravo.hr/RSP/zakoni.