Radno i socijalno pravo (stručni preddiplomski studij - SCJUJF)
 

Plan izvođenja nastave za redovite studente - ak. g. 2021./2022.

Vrijeme i mjesto održavanja nastave (hibridno)

 

Datum

        Teme nastavnih jedinica

23.2.2022. (sri)

 • Ustavna načela o radu
 • Rad i pojam rada
 • Predmet radnog prava
 • Povijesni razvoj
 • Izvori radnog prava

2.3.2022. (sri)

 • Međunarodna organizacija rada (osnivanje i djelokrug)
 • Ugovor o radu
 • Posebnosti zasnivanja radnog odnosa u državnoj službi

9.3.2022. (sri)

 • Radno vrijeme
 • Pravo radnika na odmore, dopuste i praznike
 • Plaća, naknada plaće i ostala primanja iz radnog odnosa

16.3.2022. (sri)

 • Zabrana diskriminacije u radnom odnosu i postupak zaštite dostojanstva radnika
 • Posebno zaštićene kategorije radnika
 • Rodiljne i roditeljske potpore

23.3.2022. (sri)

 • Odgovornost za štetu
 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
 • Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

30.3.2022. (sri)

 • Prestanak ugovora o radu
 • Sudska zaštita u individualnim radnim sporovima

6.4.2022. (sri)

 • Posebnosti radnog odnosa državnih službenika (naglasak na prestanak državne službe)

13.4.2022. (sri)

 • Kolektivni ugovori
 • Sinidkalno organiziranje
 • Reprezentativnost udruga poslodavaca i sindikata

18.4.-22.4.2022.

Proljetni izvanredni ispitni rok - nema nastave

27.4.2022. (sri)

 • Sudjelovanje radnika u odlučivanju
 • Radni sporovi (štrajk) 

4.5.2022. (sri)

 • Organizacija hrvatskog mirovinskog sustava
 • Mirovinsko osiguranje I. stupa  (osigurane osobe, rizici, prava, izračun mirovine, postupak za ostvarivanje prava)

11.5.2022. (sri)

 • Zdravstveno osiguranje

18.5.2022. (sri)

 • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

25.5.2022. (sri)

Ponavljanje