PLAN IZVOĐENJA NASTAVE I MATERIJALI:
Osnove radnog i socijalnog prava EU
Osnove radnog i socijalnog prava EU (sveučilišni integrirani pravni studij)

 

Vrijeme i mjesto održavanja predavanja:
  • predavanja se održavaju ovisno o broju prijavljenih studenata
  • naknadno će biti objavljeno

Datum

Tema predavanja i popis materijala koje treba pročitati za predavanja

 

Uvodni sat

 

Uvodne informacije, materijali za čitanje, obveze studenata, odabir načina polaganja ispita (usmeni ispit ili esej)

 

Napomena: 

Krajnji rok za predaju eseja je zadnji tjedna u svibnju mjesecu.  

 

 

Povjesni razvoj EU socijalne politike, izvori prava, nadležnosti 

 

Materijali koje treba pročitati:

  • Barnard, Catherine. EU “Social” Policy: from Employment Law to Labour Market Reform, in: The Evolution of EU Law (ed. Paul Craig and Grainne De Burca), Second Edition, Oxford University Press, 2011, str.. 641-686;

Ostali materijali: 

  • Davies, A. C. L., EU Labour Law, Edward Elgar Publishing, 2012, str. 3-65.

  • Barnard, Catherine. EU Employment Law, Fourth Edition, Oxford University Press, 2012, str. 3-140.

 

 

Ravnopravnost i zabrana diskriminacije 

 

Materijali koje treba pročitati:

 

Ugovor o radu; Ugovor na određeno i neodređeno vrijeme; Radno vrijeme 

 

Materijali koje treba pročitati:

 

Ostali materijali:

 

Politike usmjerene na podupiranje obitelji 

 

Materijali koje treba pročitati:

 

 

Proljetni ispitni tjedan - nema nastave

 

Sudjelovanje radnika u odlučivanju (informiranje, savjetovanje i suodlučivanje) 

 

Materijali koje treba pročitati:

  • Davies, A. C. L., EU Labour Law, Edward Elgar Publishing, 2012. pp. 244-265.

Ostali materijali:

  • Barnard, Catherine. EU Employment Law, Fourth Edition, Oxford University Press, 2012, pp. 657-698

 

Sloboda udruživanja; Industrijske akcije 

Materijali koje treba pročitati:

  • Barnard, Catherine. EU Employment Law, Fourth Edition, Oxford University Press, 2012, pp. 699-726.

Ostali materijali:

 

 

Prijenos pogona, poduzeća ili gospodarske cjeline;

 

Materijali koje treba pročitati:

Ostali materijali:

 

Prestannak radnog odnosa; Stečaj poslodavca;

 

Materijali koje treba pročitati:

Ostali materijali:

 

 

Sloboda kretanja radnika i izaslani radnici

 

Materijali koje treba pročitati:

 

Ostali materijali:

 

Socijalna sigurnost i pravo na mirovine

 

Materijali koje treba pročitati:

Ostali materijali: