Rimsko pravo na drugim sveučilištima Republike Hrvatske

Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku: Katedra za rimsko pravo (Ispitni rokovi, Ispiti,
Predavanja i seminari, Literatura, Nastavnici)

 

 

 

   Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci: Katedra za rimsko pravo

 

 

 

 

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu: Katedra za rimsko pravo