Projekti Katedre

 

RIMSKA PRAVNA TRADICIJA I EUROPEIZACIJA HRVATSKOG PRIVATNOG PRAVA

(2007. -  )

voditelji: Prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski

Prof. dr. sc. Marko Petrak

 


 HRVATSKA PRAVNA POVIJEST I EUROPSKA PRAVNA TRADICIJA

(2002-2006.)

voditelj: Prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski

 


HRVATSKA DRŽAVNO-PRAVNA POVIJEST I NJEN EUROPSKI KONTEKST

(1996.-2002.)

voditelj: Prof. dr. sc. Vesna Radovčić

 


 
HRVATSKA DRŽAVNOPRAVNA POVIJEST I NJEN EUROPSKI KONTEKST

(1990.-1995.)

voditelj: Prof. dr. sc. Vesna Radovčić