Predmeti koje izvode članovi katedre za rimsko pravo

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Pandektno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Pandektno pravo - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Ius commune - Temelji privatnopravnih znanosti 1 4.0
0,0,0
INFO
Ius commune-Temelji privatnopravnih znanosti 1 4.0
0,0,0
INFO
Europska privatno pravna tradicija 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Europska privatnopravna tradicija 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimsko i europsko obvezno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimsko i europsko stvarno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimsko i komparativno obvezno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimsko i komparativno obvezno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimsko i komparativno stvarno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimsko i komparativno stvarno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Kazneno rimsko pravo i Europa - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Akademsko pisanje 1 4.0
0,0,0
INFO
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Razvoj međunarodnog prava 10 4.0
0,0,0
INFO
Development of International Law 10, 9 4.0
1,1,1
INFO
Rimsko privatno pravo 2 8.0
0,0,0
INFO
Roman Private Law 2 8.0
1,1,1
INFO
Rimsko privatno pravo - seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Rimsko privatno pravo - vježbe 5 2.0
0,0,0
INFO
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti 9 4.0
0,0,0
INFO
Ius Commune -Foundations of European Private Legal Systems 9 4.0
1,1,1
INFO
Ius commune - temelji europskih privatnopravnih sustava 9 4.0
0,0,0
INFO
Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav 9 4.0
1,0,0
INFO
Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt 9 4.0
0,0,0
INFO