RIMSKO PRIVATNO PRAVO (PREDMET):
Obavijesti
Opće obavijesti glede ispita

AKTUALNE OBAVIJESTI U VEZI NASTAVE

Aktualne obavijesti u vezi nastave objavljuju se u odgovarajućim kolegijima na Merlinu.

 

 

IZLAZAK NA ISPIT 8. PUT (DRUGA KOMISIJA)

Kolegama koji izlaze na ispit 8. put, a imaju problema s pripremom ispita, preporuča se da se jave na konzultacije kod članova Katedre ili na mail tkarlovi@pravo.hr.

Uputno je javiti se mjesec dana prije namjeravanog izlaska na ispit ili prije ispitnog roka koji prethodi onome na koji student izlazi na drugu komisiju.