OBAVIJESTI:
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti
Obavijesti
Uvodno predavanje iz predmeta Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti, održat će se u ponedjeljak, 17. listopada 2022., od 9,15h, u dv. I, ĆM4. Na uvodnom predavanju će biti dane obavijesti o održavanju preostalih predavanja (u studenom nakon općeg ispitnog roka), obvezama studenata, kolokviju, te svim ostalim pitanjima glede nastave i ispita. Također, navedene obavijesti će biti postavljene unutar Merlina. Za sva pitanja, i za slučaj da nećete moći prisustvovati uvodnom predavanju (po mogućnosti nakon njegova održavanja), možete se obratiti na mail: tkarlovi@pravo.hr  
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61336
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Karlović
Ispitni rokovi:
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61336
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tomislav Karlović

po dogovoru mailom (uživo ili putem GMeeta)

Ćirilometodska 4, soba 30
Literatura
OBVEZNA: Magdalena Apostolova Maršavelski; Oko termina pojave interdikta Salvianum i servijanskih tužbi; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1987), str
OBVEZNA: Magdalena Apostolova Maršavelski; Nekretnine kao predmet osiguranja u praksi zagrebačkog Gradeca 14. i 15. stoljeća; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1986), str
OBVEZNA: Magdalena Apostolova Maršavelski; O problemu porijekla rimske hipoteke; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1983), str
OBVEZNA: Magdalena Apostolova Maršavelski; Das Grundfandrecht in der Praxis der Zagreber Gradec vom Ende des 14. bis zum Ausgang des 16. Jahrhundert; Ius commune, Zeitschrift fuer europaeische Rechts-geschichte (1991), str
OBVEZNA: Moses M. Finley; Land and credit in ancient Athens; Rutgers University Press (1951), str
PREPORUČENA: Magdalena Apostolova Maršavelski; Zagrebački Gradec - Iura possesionaria; Pravni fakultet u Zagrebu (1986), str
PREPORUČENA: Lujo Margetić, Magdalena Apostolova Maršavelska; Hrvatsko srednjovjekovno pravo: vrela s komentarom; Narodne novine (1999), str
Opis predmeta
Prasis epy lisey, apotimena i hypotheca grčkog prava. Pignora u Katonovim formularima. Pignus obligatum i hipoteka. Sfera primjene. Grčki utjecaji. Hipoteka u Cicerovim pismima (Ad Atticum,2,17/ Ad fam.12,6). Interdictum Salvianum, actio Serviana i quasi Serviana. Problem publiciteta. Tabula Boethica i rješenja prakse. Ius vendendi i lex commissoria u tekstovima klasičnih pravnika. Srednjovjekovne inpignoracije. Vjerovnikove alternative. Karakter "trajnog posjeda" vjerovnika. Ius redemptionis. Pitanje kamata i pactum anthichreticum. Pravo raspolaganja inpignoriranom nekretninom i nezastarivost prava.
Ispitni rokovi
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Obavijesti