Predmeti poslijediplomskih studija koje predaju članovi Katedre

 

Poslijediplomski doktorski studij: opći predmeti
 
A) Ius commune - temelji privatnopravnih znanosti (Apostolova Maršavelski/Petrak)
 
 
Poslijediplomski doktorski studij: smjer građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti:

A) Pandektno pravo (obvezni predmet) (Apostolova Maršavelski/Petrak)

B) Znanstveno-istraživački seminari:

- Rimsko i komparativno stvarno pravo (Apostolova Maršavelski/Petrak)

- Rimsko i komparativno obvezno pravo (Apostolova Maršavelski/Petrak)

- Europska privatnopravna tradicija (Apostolova Maršavelski/Petrak)Poslijediplomski doktorski studij: smjer europsko pravo:

A) Europska pravna tradicija (obvezni predmet) (Apostolova Maršavelski/Čepulo/Petrak)

B) Znanstveno-istraživački seminari:

- Europska privatnopravna tradicija (Apostolova Maršavelski/Petrak)

- Rimsko i europsko stvarno pravo (Apostolova Maršavelski/Petrak)

- Rimsko i europsko obvezno pravo (Apostolova Maršavelski/Petrak)Poslijediplomski doktorski studij: smjer međunarodno javno i privatno pravo

A) Povijest međunarodnog prava (obvezni predmet) (Lapaš/Petrak)

B) Znanstveno-istraživački seminari:

- Rimski temelji međunarodnog prava (Petrak/Lapaš)

- Doktrina pravednog rata u međunarodnom pravu (Lapaš/Petrak)


Postdiplomantima se preporučuje korištenje linkova.