Obavijesti
Obvezna literatura za kolokvije i ispit iz kolegija Rimsko privatno pravo od ispitnog roka u svibnju 2022. godine nadalje jest najnovije izdanje udžbenika Rimsko pravo (Marijan Horvat, Marko Petrak, Rimsko pravo , XVII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022.). Udžbenik je u prodaji u Knjižari Pravnog fakulteta po sniženoj cijeni za studente, a može se i posuditi u Knjižnici Pravnog fakulteta (oboje na TRH3).
Od ispitnog roka u svibnju (10.5.2023.) nadalje pisani dio ispita iz RPP će se pisati uživo, u dvorani. Sadržajno i strukturalno, pisani dio ispita će biti isti kakav je bio i prije uvođenja online ispita preko Merlina. To znači da će se pisani ispit sastojati od ukupno 7 pitanja, i to 6 pitanja koja se odnose na teoretski dio gradiva te jedan praktični zadatak iz stvarnog ili obveznog prava, a sve to po obveznoj literaturi - Marijan Horvat, Marko Petrak,  Rimsko pravo , XVII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022. Kao i prije, od ukupno 7 pitanja svako će nositi najviše 2 boda, te će za prolaz na usmeni dio ispita trebati barem 7 bodova. Na usmenom dijelu ispita dobit će se ocjena (nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) ili izvrstan (5)). Za oblik i sadržaj ispita studenti će se pripremati i na nastavi, počevši od Turnusa B u ljetnom semestru (5.4. - 9.5.) i nadalje, te će se sve odgovarajuće informacije i resursi moći naći i u odgovarajućem kolegiju na Merlinu. Posljednji rok na kojem će pisani dio ispita biti održan online jest rok 30. ožujka 2023. (s obzirom da je to posljednji rok prije početka održavanja nastave iz RPP u ljetnom semestru).
Ispit iz Rimskog privatnog prava sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Polaznici turnusa koji su po prvi put upisali predmet mogu se osloboditi pisanog dijela ispita ostvarivanjem prolaza na dvije parcijalne provjere znanja, tj. dva kolokvija. Prvi kolokvij održava se na polovici ciklusa predavanja, i obuhvaća uvod, izvore, pravo osoba, obiteljsko i stvarno pravo (str. 1-213 udžbenika). Drugi kolokvij održava se nakon održanih predavanja te obuhvaća obvezno i nasljedno pravo te civilni proces (str. 214-411 udžbenika). Rasporedi predavanja i kolokvija kao i sve ostale relevantne informacije objavljuju se u odgovarajućem kolegiju za svaki turnus na Merlinu na zasebnoj stranici. Svaki kolokvij sastoji se od 7 pitanja, od čega je 6 teoretskih zadataka i 1 problemski zadatak (u prvom kolokviju iz stvarnog prava, u drugom iz obveznog). Na svakom pitanju može se ostvariti najviše 2 boda, a za prolaz svakog pojedinog kolokvija potrebno je na njemu ostvariti barem 8 bodova. Oslobođenje od pisanog dijela ispita nastupa ako se ostvari prolaz na oba kolokvija. Kolegice i kolege koji ne ostvare prolaznu ocjenu na jednom kolokviju pristupaju pisanom dijelu ispita. Pisani dio ispita sastoji se od 7 pitanja, od čega je 6 teoretskih zadataka i 1 problemski zadatak (iz stvarnog ili iz obveznog prava). Za prolaz na usmeni dio ispita potrebno je ostvariti barem 7 bodova. Konačna ocjena ostvaruje se na usmenom dijelu ispita (nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) ili izvrstan (5)). Literatura  za polaganje kolokvija i ispita je udžbenik Marijan Horvat; Marko Petrak,  Rimsko pravo , XVII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022.
Aktualne obavijesti u vezi nastave objavljuju se u odgovarajućim kolegijima na Merlinu.