OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo osiguranja
Pravo osiguranja
Studij: Trgovačkopravni - 10. semestar
Šifra: 61299
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasenko Marin
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Mihael Mišo Mudrić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Iva Savić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo osiguranja Trgovačkopravni - 10. semestar
4.0 61299
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Ponedjeljkom u 9:30 sati, HOTO centar, Savska 32, Zagreb, ured broj 926 (9. kat)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović

Utorak, 14-15h, TRH3, 22/1

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Mihael Mišo Mudrić (Predavanja)

Srijeda, 13:30h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
izv. prof. dr. sc. Iva Savić (Predavanja)

Srijeda, 11.30-12.30h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Literatura
OBVEZNA: Pavić, Drago; Ugovorno pravo osiguranja; Tectus (2009), str. 1.-140
OBVEZNA: Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21 (čl. 234, 921.-989.); , str
OBVEZNA: Zakon o osiguranju, Narodne novine 30/15; , str
OBVEZNA: Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Narodne novine 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14; , str
OBVEZNA: Pomorski zakonik, Narodne novine 181/2004, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19 (čl. 684.-747., 981.-982.); , str
PREPORUČENA: Aržek, Zvonimir; Bendeković, Jadranka; Transport i osiguranje; Mikrorad d.o.o. (2008), str. 328.-368
Opis predmeta
Osiguranje, u svojem najširem značenju, zauzima izuzetno važno mjesto u svakodnevnom životu i radu fizičkih i pravnih osoba. Moderan gospodarski život, promet roba i usluga, nezamisliv je bez kvalitetnog osiguranja. Dugotrajan razvoj ove pravne grane, kao i široko područje ljudske djelatnosti i potreba koje "pokriva", dovelo je do nastanka velikog broja visokospecijaliziranih instituta te raznih oblika ugovora o osiguranju. Sukladno tome, gotovo svaki pravnik u svojem će se radu nužno susresti sa pravom osiguranja: privatno, kao strana ugovora o osiguranju automobila, imovine ili profesionalne djelatnosti, ili profesionalno, kao pravni zastupnik jedne od ugovornih strana povodom spora iz jednog od brojnih osigurateljnih poslova. Od izuzetne je, stoga, važnosti da se svaki student - budući pravnik - upozna sa osnovama ove velike i važne pravne grane, te da si na taj način osigura lakše snalaženje u specifičnim problemima i terminologiji prava osiguranja.
Ispitni rokovi
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.