PRAVO OSIGURANJA:
Pravo osiguranja
Pravo osiguranja
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 166821
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Osnovni podaci
Pravo osiguranja Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
5.0 166821
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović

Utorak, 14-15h, TRH3, 22/1

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Ponedjeljkom u 9:30 sati, HOTO centar, Savska 32, Zagreb, ured broj 926 (9. kat)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
Literatura
Pavić, D.; Ugovorno pravo osiguranja, komentar zakonskih odredaba; Zagreb (2009), str
Ćurković, M.; Komentar Zakona o obveznim osiguranjima u prometu; Zagreb (2013), str
Zakon o obveznim odnosima (pročišćeni tekst); , str
Zakon o osiguranju (pročišćeni tekst); , str
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (pročišćeni tekst); , str
Pomorski zakonik (pročišćeni tekst); , str
Materijali s predavanja; , str
Opis predmeta
Sadržaj kolegija: kroz nastavu iz predmeta Pravo osiguranja - opći dio student dobiva neophodna opća saznanja o pravnom uređenju iznimno važne djelatnosti osiguranja. Obrađuje se statusno i ugovorno pravo osiguranja i organizacija tržišta osiguranja općenito kroz sustav domaćih, međunarodnih i pravila EU koja uređuju područje, kao i pojam reosiguranja. Usvajaju se bitni elementi ugovora o osiguranju i vrste osiguranja obzirom na prisilnost: dobrovoljno i obvezno osiguranje, kao i gospodarska pozadina i specifičnosti obje vrste osiguranja. Obrađuju se elementi osigurateljnog odnosa i prijenos ugovora o osiguranju.
Nastavne cjeline: Uvod u pravo osiguranja. Uvjeti i način obavljanja poslova osiguranja u RH. Ugovor o osiguranju općenito. Prijenos ugovora o osiguranju. Elementi osigurateljnog odnosa. Reosiguranje. Dobrovoljno osiguranje. Obvezno osiguranje.
Ciljevi kolegija: Usvojiti znanja o gospodarskom značaju prava osiguranja. Usvojiti pravila statusnog prava osiguranja: pojam, vrste i uvjete poslovanja društava za osiguranje. Definirati ugovor o osiguranju, elemente osigurateljnog odnosa i prijenos ugovora. Razlikovati dobrovoljno i obvezno osiguranje, reosiguranje.
Ispitni rokovi
Obavijesti