OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pomorsko i općeprometno pravo - vježbe
Pomorsko i općeprometno pravo - vježbe
Studij: Pravo - 8. semestar
Šifra: 45560
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasenko Marin
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović
izv. prof. dr. sc. Mihael Mišo Mudrić
izv. prof. dr. sc. Iva Savić
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pomorsko i općeprometno pravo - vježbe Pravo - 8. semestar
2.0 45560
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Ponedjeljkom u 9:30 sati, HOTO centar, Savska 32, Zagreb, ured broj 926 (9. kat)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović

Utorak, 14-15h, TRH3, 22/1

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
izv. prof. dr. sc. Mihael Mišo Mudrić

Srijeda, 13:30h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
izv. prof. dr. sc. Iva Savić

Srijeda, 11.30-12.30h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Literatura
OBVEZNA: Pavić, Drago; Pomorsko imovinsko pravo; Književni krug (2006), str. 621
PREPORUČENA: Pomorski zakonik, Narodne novine br. 181/2004, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13; , str
Opis predmeta
Na vježbama studenti stječu praktična znanja i vještine iz materije Pomorskog i općeprometnog prava.
Studenti su dužni prisustvovati minimalnom broju održanih vježbi kako je posebno utvrđeno svake akademske godine.
Osim urednog pohađanja vježbi, studenti su dužni i uredno izvršavati kontinuirani tjedni zadatak - napisati esej (pravno mišljenje) o konkretnom slučaju iz prakse koji će im predstaviti voditelj vježbi. Prilikom zadavanja svakog zasebnog tjednog zadatka studentima će se preciznije objasniti što se od njih očekuje. Na sljedećem terminu vježbi će se raspravljati o problemu o kojem su studenti prethodno napisali esej i predali ga voditelju vježbi. Potrebna teoretska i praktična znanja iz materije o kojoj se pišu eseji stječu se na predavanjima. S obzirom na to, polaznicima vježbi bit će vrlo teško napisati eseje koji će biti pozitivno ocijenjeni ako nisu uredno pohađali predavanja.

Kolegij Pomorsko i općeprometno pravo izučava tematiku prometnog prava. Svrha kolegija jest ponuditi polaznicima temeljna znanja o pravu koje uređuje kopneno, zračno, pomorsko i pravo unutrašnje plovidbe na međunarodnoj, EU i domaćoj razini, kao i organizaciji tržišta prometnih usluga i upravljanja infrastrukturom u cjelokupnoj transportnoj industriji. Izučava se pojam, podjela i povijesni razvitak pomorskog prava. Proučavaju se izvori pomorskog prava. Razlaže se problematika pomorskog dobra i morskih luka. Analizira se pravni okvir relevantan za sigurnost plovidbe. Izučava se problematika stvarnih prava na brodovima. Pojašnjava se uloga pojedinačnih aktera u pomorskom poduzetništvu. Temeljito se proučavaju relevantni ugovori pomorskog prava, s posebnim naglaskom na ugovore o iskorištavanju brodova te ugovore o prijevozu putnika i prijevozu robe. Pojašnjava se svrha i uloga izvanugovorne odgovornosti u pomorskom sektoru. Velika pažnja pridaje se tematici pomorskog osiguranja kao preteći prava osiguranja. Odvojeno se izučava tematika željezničkog, cestovnog i zračnog prava, s posebnih naglaskom na pitanja prijevoza putnika, prijevoza robe, odgovornosti za štetu, uređenja prometa i sl. Konačno, analizira se pravo unutarnje plovidbe.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.