Pojam zračnih sloboda

PRVA – pravo preleta preko teritorija druge države bez prava slijetanja na njezin teritorij

DRUGA – pravo preleta preko teritorija druge države s pravom slijetanja u nekomercijalne svrhe (opskrba gorivom, tehnički pregled i sl.)

TREĆA – pravo prijevoza (putnika i tereta) iz države registracije zrakoplova u drugu državu

ČETVRTA – pravo prijevoza (putnika i tereta) iz druge (strane) države u državu registracije zrakoplova

PETA – pravo prijevoza putnika i tereta) između dviju stranih država, pod uvjetom da prijevoz počinje ili završava u državi registracije zrakoplova

ŠESTA – pravo prijevoza (putnika i prtljage) između teritorija dviju stranih država, preko teritorija države registracije zrakoplova (zrakoplov skuplja putnike u državi X i vozi ih u državu registracije, gdje ih premješta na drugi zrakoplov i vozi u državu Y)

SEDMA - pravo prijevoza (putnika i prtljage) između teritorija dviju stranih država, od kojih ni jedna nije država registracije zrakoplova

OSMA (tzv. konzekutivna kabotaža) – pravo prijevoza (putnika i prtljage) unutar teritorija strane države koja je različita od države registracije zrakoplova, ali let mora započeti u državi registracije zrakoplova

DEVETA (prava kabotaža) - pravo prijevoza (putnika i prtljage) unutar teritorija strane države koja je različita od države registracije zrakoplova

 

 

 

IZVOR: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/airfreedom.html