Tražbine s naslova nagrade za spašavanje?
Kako se, u okviru instituta pomorskih privilegija na brodu, rangiraju tražbine s naslova nagrade za spašavanje?
 
Prema odredbi čl. 241., st. 1. Pomorskog zakonika (PZ), tražbine s naslova nagrade za spašavanje broda nalaze se u trećem razredu. Pojedine privilegirane tražbine imaju red prvenstva koji odgovara redoslijedu kojim su te tražbine navedene u spomenutom članku PZ (sustav rangiranja u pet razreda). Opće je pravilo da tražbine iz višeg razreda imaju prednost pri namirenju u odnosu na tražbine iz nižeg razreda. Izuzetak od tog općeg pravila odnosi se na pomorske privilegije koji osiguravaju tražbine s naslova nagrade za spašavanje koje imaju prednost pred svim drugim privilegiranim tražbinama koje su nastale prije obavljanja radnji spašavanja (čl. 245., st. 2. PZ). Ovim se izuzetkom poboljšava položaj spašavatelja. Spašavatelji su svojom radnjom spašavanja na određeni način «štitili» položaj svih drugih privilegiranih vjerovnika koji su u trenutku operacija spašavanju već imali tražbine osigurane privilegijem na spašavanom brodu. To vrijedi i za one privilegirane vjerovnike koji su inače rangirani iznad spašavatelja (a to su oni iz prva dva razreda). Naime, spašavatelji su spasili brod – stvar na kojem i ti drugi vjerovnici imaju privilegij. Da brod nije spašen, svi privilegiji bi propašću broda prestali ili bi, u slučaju znatnog smanjenja vrijednosti broda, ti privilegiji bili od malog praktičnog značenja. Moglo bi se reći da su spašavanjem broda «spašeni» i privilegiji koji su do tada postojali na brodu. Kada ne bi bilo opisanog izuzetka u korist spašavatelja, moglo bi se dogoditi da spašavatelji budu u potpunosti ili u znatnoj mjeri onemogućeni u namirenju svoje privilegirane tražbine zbog toga što su se u postupku prodaje broda iz dobivene prodajne cijene ponajprije namirili privilegirani vjerovnici iz prva dva razreda (koji su, kako smo opisali, također imali koristi od spašavanja) i nije preostalo novčanih sredstava za namirenje tražbine spašavatelja, koje načelno spadaju u treći razred. Takvo rješenje u odnosu na spašavatelje ne bi bilo pravično. S druge strane, privilegiji s naslova nagrade za spašavanje nemaju prednost u odnosu na tražbine iz prva dva razreda pomorskih privilegija koje su nastale poslije obavljenoga spašavanja. To je logično jer se u toj situaciji spašavanjem nisu «štitili» ti drugi privilegirani vjerovnici iz prva dva razreda, budući da njihove privilegirane tražbine u trenutku spašavanja broda nisu ni postojale. Iz istih razloga međusobni red prvenstva između više privilegiranih tražbina s naslova nagrade za spašavanje (situacija kada je isti brod više puta bio spašavan) utvrđen je tako da tražbine nastale uslijed zadnje radnje spašavanja imaju prednost pred privilegijima za radnje spašavanja učinjene prije (čl. 245., st. 4. PZ). Dakle, njihov međusobni red prvenstva suprotan je vremenskom redu nastanka tih tražbina što je još jedan izuzetak od općeg pravila da se više tražbina iz iste skupine (razreda) namiruju s jednakim redoslijedom prvenstva.