Obavijesti
Opće informacije o predavanjima i popratni materijali

Redovni studenti:

 

Ponedjeljak, 14-17h, TRH 14, dv. IV

Četvrtak, 9-12h, TRH 14, dv. IV

 

Predavač: Prof.dr.sc. Jasenko Marin

 

Izvanredni studenti:

 

Utorak, 17-20h, TRH 3, dv. III.

 

 

Predavač: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

 

 

Kolegij Pomorsko i općeprometno pravo daje studentima opći uvid i osnovna znanja iz područja svih grana prometnog prava, stavljajući posebni naglasak na pomorsko pravo.

Objašnjava se mjesto prometnog prava u sustavu pravnih i gospodarskih znanosti. Studenti se upoznaju s osnovama odvijanja međunarodne pomorske trgovine, kao i s ostalim granama prometa: unutarnjom plovdibom, te cestovnim, željezničkim i zračnim pravom. 

Izučavaju se novi tržišni trendovi u odvijanju međunarodnog prometa robe i  karakteristike multimodalnog prijevoza.

 

Ciklus predavanja u jednom danu sastoji se od tri predavanja od cca 45 minuta, te pauzi između predavanja oko 15  min.

Predavanja su većim dijelom popraćena PowerPoint prezentacijama koje su (pravovremeno, prije svakog predavanja) dostupne za pregled i ispis, u repozitoriju na tekućoj stranici,  gdje se nalaze i informacije o temama pojedinih predavanja te predavačima. Studente molimo da sami unaprijed otisnu svoj primjerak prezentacija (handouts-a) s predavanja radi lakšeg praćenja nastave.

Cilj predavanja jest upoznati studente sa gradivom i institutima potrebnim za polaganje ispita, pružiti širu sliku područja i dodatno objasniti nejasnoće. Zbog ostvarenja tog cilja posebno se inzistira, u okviru mogućnosti satnice, na interaktivnosti predavanja i poticanju studenata na raspravu i samostalno zaključivanje. Ipak, ova metoda zahtijeva određenu prethodnu pripremu studenata za predavanje, stoga se preporučuje studentima da prije svakog predavanja prouče određeni dio literature vezan uz temu predavanja.

 

Pomorsko i općeprometno pravo - izvođenje nastave
Način izvođenja nastave Broj sati tjedno ECTS bodovi
Predavanja 6 8 (ispit)
Seminar 2 4
Vježbe 2 2

 

 

 


Repozitorij