Opće informacije

POPIS ISPITNE LITERATURE ZA PREDMET

POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO

 

 

Napomena: Aktivni linkovi na kojima možete pronaći cjelovite tekstove članaka i propisa iz literature nalaze se na dnu stranice u mapi

"Zakonski tekstovi" i "Članci" !

 

 

A) POMORSKO PRAVO

1. Pavić, Drago: Pomorsko imovinsko pravo, Književni krug, Split, 2006.

2. Bolanča, Dragan: Osnovne značajke Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2003. godine, Poredbeno pomorsko pravo, god. 43(2004) br.158, str. 11-42.

                        

 • Pomorski zakonik, Narodne novine br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15

 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Narodne novine br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16

 • Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 - čl. 849.-868.

 

B) OPĆEPROMETNO PRAVO

 

1. Radionov, Nikoleta: Ograničenje odgovornosti željezničkog prijevoznika za štete na robi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br. 3/2011. *ulazi u ispitnu literaturu od redovnog zimskog roka u veljači 2012.*

2. Radionov Radenković, Nikoleta: Ugovor o prijevozu stvari prema ZOO 2005: Pozadina izmjena, Liber amicorum Nikola Gavella: Građansko pravo u razvoju, Pravni fakultet u Zagrebu, 2007, str. 659-684.

3. Radionov Radenković, Nikoleta: Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2/2008, str. 391-414.

4. Radionov, Nikoleta: Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu i poslovi osiguranja, Osiguranje, 12 (2009), 1, str. 34-44.

5. Radionov Radenković, Nikoleta: Restrukturiranje tržišta željezničkih usluga u Europskoj uniji i nova Konvencija o željezničkom prijevozu (COTIF 1999), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2003, str. 845-873.

6. Radionov, Nikoleta; Novačić, Tomislav: Aktualnosti u sustavu odgovornosti zračnog prijevoznika: stari interesi i nova rješenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 3-4/2002.

7. Filipović, Velimir: Montrealska konvencija iz 1999. o međunarodnom zračnom prijevozu stupila na snagu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, Br. 1., 2004., str. 199-202.

8. Marin, Jasenko: Ugovorna odgovornost prijevoznika u unutarnjoj plovidbi, Zbornik PFZ, br. 56 (4) (2006), str. 969-1010.

 

 

 • Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (Narodne novine, br. 87/96)  

 • Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (Narodne novine, br. 132/98, 63/08, 134/09, 94/13)

 • Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 109/2007, 132/2007, 51/2013, 152/2014)

 • Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 - čl. 661.-698.)

 • Konvencija za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija, 1999, neslužbeni hrvatski prijevod), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, br. 1., 2004., str. 203-224.

 • COTIF 1999 - Međunarodna konvencija o međunarodnom željezničkom prometu (Narodne novine – dodatak Međunarodni ugovori br. 12/00)

 • CMR 1956 - Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom, Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori br. 11/58.

 • CVR 1973. - Konvencija o ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i prtljage (Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, br. 8/77)

 

Ispitni rokovi

 

Informacije o ispitnim rokovima dostupne su na slijedećoj poveznici.


Repozitorij