Prof. dr. sc. Vladislav Brajković

 

PROF. DR. SC. VLADISLAV BRAJKOVIĆ (1905-1984.)

 

            Vladislav Brajković rođen je 1905. godine u Kninu, u obitelji s izrazitom pomorskom tradicijom, a nakon gimnazije završene u Kotoru upisuje Pravni fakultet u Beogradu na kojem je diplomirao 1927. godine. Doktorirao je na sveučilištu u Aix-en-Provenceu 1933. godine. Nakon rada u Ministarstvu saobraćaja, 1937. godine zapošljava se u znanosti, prvo na Pravnom fakultetu u Subotici, a 1941. i na Pravnom fakultetu u Zagrebu kao profesor pomorskog i općesaobraćajnog prava, čime je postao prvim redovitim nositeljem katedre za taj predmet.

 

            Nastavni i znanstveni rad akademika Brajkovića bio je vrlo uspješan. To dokazuje i rad na domaćem zakonodavstvu u području pomorskog prava kao i rad na međunarodnoj unifikaciji pomorskog prava. U okviru CMI-a, aktivno je sudjelovao u usvajanju brojnih važnih konvencija: Konvencije o građanskoj nadležnosti u slučaju sudara, Konvencije o kaznenoj nadležnosti u slučaju sudara i drugih pomorskih nezgoda i Konvencije o privremenom zaustavljanju brodova, Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti vlasnika morskih brodova. (Bruxelles, 1957.), nacrtu Konvencije o odgovornosti poduzetnika nuklearnih brodova, i nacrtu dopune Konvencije o spašavanju i pružanju pomoći na moru iz 1910. godine (Rijeka, 1959.), nacrtu Konvencije o pomorskim privilegijama i hipotekama (New York, 1965.), Konvencije o prijevozu putnika i putničke prtljage (Atena, 1974.) i drugima.

 

            Akademik Brajković bio je angažiran u radu brojnih organizacija, a posebno se ističe njegov angažman u osnivanju i radu Jugoslavenskog udruženja za pomorsko pravo (JUPP) u Zagrebu, kojemu je od 1954. do 1975. bio predsjednik. Osim toga, akademik Brajković bio je i potpredsjednik CMI-a (od 1969. do 1973.), te član Slovenske akademije za nauk in umetnosti, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, redovni član JAZU (od 1968.) i dr.

 
 
NEKA NAJVAŽNIJA DJELA:
 
  1. La notion et le fondement de l'heritage dans la ”zadorouga” yougoslave, p.o. Annales de la Faculte de Droit d'Aix, NO 20, Aix-en-Provence, 1931, str. 1-49.
  2. O sukobu na moru, Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 4, Beograd, 1930, str. 365-373.
  3. Problem pomorskog zakonika ili zakonika o plovidbi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1948, str. 287-298.
  4. Kodifikacija pomorskog prava s obzirom na unutarnju plovidbu, Zbornik za pomorsko pravo, 1957, str. 7-17.
  5. Linee generali sulla legge jugoslava sui contratti di utilizzazione delle navi marittime, Il Diritto Marittimo, 1964, str. 3-18.