Prof. dr. sc. Branko Jakaša

 

PROF. DR. SC. BRANKO JAKAŠA (1919-1997.)
 

            Branko Jakaša rođen je 1919. godine u Splitu, gdje je pohađao osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Nakon toga upisuje Pravni fakultet u Zagrebu, na kojem je doktorirao 1943. godine. Nakon rada u Ministarstvu obalnog pomorstva, ribarstva i lokalnog prometa te u tijelima pomorske uprave u Splitu, 1958. godine zaposlio se kao asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je ubrzo postao profesor pomorskog i općeprometnog prava.

 

            Profesor Jakaša ostvario je za života vrhunska znanstvena postignuća i nedvojbeno možemo reći da je jedan od najplodnijih znanstvenih hrvatskih pisaca iz područja pomorskog privatnog prava. Objavio je jedanaest knjiga, više od sedamdeset izvornih znanstvenih radova te brojne rasprave. Uz to je pisac udžbenika plovidbenog prava i prava osiguranja, te kopnenog i zračnog prometnog prava. Posebno je značajan njegov znanstveni doprinos kodifikaciji pomorskog prava u nas. Radio je i pripremao s nekoliko istaknutih pravnika tekst Zakona o pomorskoj i unutarnjoj plovidbi koji je usvojen 1978. godine, a koji je kasnije poslužio i za pripremu Pomorskog zakonika Republike Hrvatske.

 

            Profesor Jakaša bio je niz godina voditelj Jadranskog zavoda i član suradnik HAZU, te glavni urednik časopisa Uporedno pomorsko pravo.

 

            Koliki je bio njegov doprinos za znanost, svjedoči i činjenica da je 1970. godine dobio Godišnju državnu nagradu za znanost, a 1997. i Nagradu za životno djelo čije uručenje nažalost nije doživio.

 
 
NEKA NAJVAŽNIJA DJELA:
 
 1. Međunarodni režim morskih luka, Narodne novine, Zagreb, 1965, 221 str.
 2. Kopneno i zračno saobraćajno pravo, Informator, Zagreb, 1969, 599 str.
 3. Komentar zakona o prijevozu u cestovnom prometu, Liber, Zagreb, 1976, 411 str.
 4. Sistem plovidbenog prava Jugoslavije, Knjiga III, Sv. I, Informator, Zagreb, 1980, 296 str.
 5. Komentar zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, grupa autora, Narodne novine, Zagreb, 1981, 540 str.
 6. Sistem plovidbenog prava Jugoslavije, Knjiga III, Sv. II, Informator, Zagreb, 1982, 294 str.
 7. Udžbenik plovidbenog prava Jugoslavije, II izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1982, 448 str.
 8. Sistem plovidbenog prava Jugoslavije, Knjiga III, Sv. III, Pravni fakultet Zagreb i ”Zrinski” Čakovec, Zagreb, 1984, 350 str.
 9. Pravo osiguranja, II izdanje, Pravni fakultet Zagreb, Zagreb, 1984, 426 str.
 10. Sistem plovidbenog prava Jugoslavije, Knjiga IV, Sv. I, Pravni fakultet Zagreb i ”Zagreb”, radna organizacija za grafičku djelatnost Samobor, Zagreb 1987, 221 str.
 11. Sistem plovidbenog prava Jugoslavije, Knjiga IV, Sv. II, Narodne novine, Zagreb, 1990, 500 str.